Inderøy Slakter tildelt 40 000 laugskroner

– Vi søkte om bidrag til et forprosjekt som skal kartlegge og klargjøre bedriften til en Miljøfyrtårn-sertifisering eller tilsvarende. Nå starter vi opp. Midlene er en utløsende faktor, sier daglig… Les mer

– Vi søkte om bidrag til et forprosjekt som skal kartlegge og klargjøre bedriften til en Miljøfyrtårn-sertifisering eller tilsvarende. Nå starter vi opp. Midlene er en utløsende faktor, sier daglig leder Håvard Gausen.

Bakgrunnen for tildelingen er det nå avviklede Trondhjems Slakter- og Pølsemakerlaug, som hadde penger på bok etter at aktiviteten ble lagt ned. Laugets kapital ble i fjor overført til et fond som skal gi støtte til Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds medlemsbedrifter i Trøndelag.

Det er ikke mange månedene siden det brant i produksjonslokalene til bedriften på Inderøy, men daglig leder ser kun fremover.  

– Vi fikk vite om tildelingen rett før jul. Det er klart at det er ekstra inspirerende å gå i gang med forprosjektet vi har planlagt nå, når en del av budsjettet dekkes inn på denne måten, sier Gausen.

Nytt brann-mareritt ved Inderøy Slakteri (bladet Kjøttbransjen - 04.08.23)

Bransjeorganisasjonen KLF som disponerer fondet håper flere Trøndelagsbedrifter vil søke om midler fremover.

– Slik det ser ut nå, kommer dette til å bli en årlig utlysning, som blir sendt ut til våre 15 medlemsbedrifter i Trøndelag. I 2023-utlysningen delte vi ut midler til Inderøy Slakteri og Strinda videregående skole fikk 10.000 kr til et rekrutteringsprosjekt, forteller han.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund sine medlemsbedrifter i Trøndelag er M Aakervik AS, Norsk Kylling AS, Halsan Kjøtt AS, Midt-Norge Slakteri AS, Slaktehuset Eidsmo Dullum AS, Taga Foods AS, Røros Slakteri AS, Roan Eggpakkeri AS, Eidsmo Kjøtt AS, Trondheim Slaktehus AS, Grilstad AS, Dalpro AS, Oppdal Spekemat AS, Ytterøykylling AS og Inderøy Slakteri AS.

– Disse medlemmene kunne søke om støtte, i tillegg til at noen videregående skoler med fagutdanning innen kjøtt spesifikt ble oppfordret til å søke om midler.

– I 2023 var det tre områder det kunne søkes støtte til. Det var snakk om prosjekter som kunne gjøre bedriften mer bærekraftig i hht FNs bærekraftsmål eller prosjekter som kunne bidra til å forbedre dyrevelferden gjennom tiltak for bedre samspill mellom bonde og varemottaker. I tillegg var det åpning for å søke om støttet til tiltak for å styrke rekruttering av ungdommer til kjøtt- eller eggbransjen, sier Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

KLF ønsker nå Inderøy Slakteri lykke til i forprosjektet med sertifisering.
– Bedriften har i flere år jobbet med bærekraftige tiltak, som strømsparing, utslipp og matsvinn. De selger mat i appen TooGoodToGo og har avtaler med organisasjoner, om avlevering av mat vi ikke selger. At de var fremme i skoene når disse midlene skulle deles ut, er ikke overraskende for oss i bransjeorganisasjonen, sier Eide.

Siste saker