Inderøy Slakteri AS Spekepølse Morrpølse

Klasseinndeling 2018Grilstad inn på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri- Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2020Fatland og Jæder vil avløse Nortura på OttaKlasseinndeling 2022