Inderøy Slakteri AS Spekepølse Straumpølse

Resultater NM i Kjøttprodukter 2020- Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2022– Svekkes av offentlige innkjøpsordningerFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrumPolitikerbesøk hos Inderøy Slakteri