Ole Ringdal AS Utenom ordinær klasse Bacon i terninger