Ole Ringdal AS Utenom ordinær klasse Bacon i terninger

Klasseinndeling 2022Det beste lutefiskbaconet- «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Ole Ringdal har utvidet for 50 millionerKlasseinndeling 2018Klasseinndeling 2024