Slakter Frivold AS Pølser Slakter Frivold’s wienerpølse

Klasseinndeling 2022Volkswagens største produkt er pølserWienerpølser med hemmelig kraftFormidabel salgssuksess for Strøm-Larsen pølser hos REMAJakter også på grillpølserKlasseinndeling 2024