Nortura SA

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon– Plikter å hjelpe økonomisk med nytt anleggTaper titusener på feilslått markedsreguleringKLF-slakteriene økte sin slakteandel i fjorSolid økning i privat slakteandel i fjorKjøttproduksjonen opp 20 prosent på… Les mer