Oppfølging og trekk for manglende KSL

Det er inngått bransjeavtale mellom slakterimedlemmene hos KLF og Nortura. Den er basert på revidering av inngått avtale datert mai 2006 om Kvalitetssystem i landbruket (KSL) i norsk kjøttproduksjon. Avtalen… Les mer

Det er inngått bransjeavtale mellom slakterimedlemmene hos KLF og Nortura. Den er basert på revidering av inngått avtale datert mai 2006 om Kvalitetssystem i landbruket (KSL) i norsk kjøttproduksjon.

Avtalen er inngått med basis i at partene skal legge Kvalitetssystem i landbruket (KSL) til grunn som felles kvalitetssystem ute hos sine produsenter, og for å sikre/ bidra til følgende:

  • Krav til internkontroll og grunnlag til forbedring på det enkelte bruk.
  • Dokumentasjon av en kvalitetsproduksjon i tråd med god dyrevelferd og gode rutiner.
  • Mulighet til å synliggjøre en solid og god produksjon ute på det enkelte bruk
  • Bygge tillit for å sikre framtidig marked for norsk kjøtt.
  • Ett felles verktøy for bransjen og det enkelte slakteri i å følge opp at deres produsenter har en kvalitetsproduksjon i tråd med norsk regelverk og eventuelle egne varemottakerkrav.

Siste saker