Bransjeretningslinje for egg

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg håndtering av egg. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er… Les mer

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg håndtering av egg. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

Referanse til regelverket: Den norske kjøtt- og fjørfebransjes retningslinje egg er en ”Nasjonal retningslinje” jfr. forskrift om næringsmiddelhygiene, FOR 1623, artikkel 7.

Siste saker