KLF applauderer nytt privateid slakteri

– Vi er svært glade for at vi har medlemsbedrifter som sammen med lokale krefter finner løsninger som tjener bøndene i Gudbrandsdalen, næringslivet i regionen og skaper konkurranse om slaktet…. Les mer

- Vi er svært glade for at vi har medlemsbedrifter som sammen med lokale krefter finner løsninger som tjener bøndene i Gudbrandsdalen, næringslivet i regionen og skaper konkurranse om slaktet.

I dag kom nyheten om at «nye» Gudbrandsdal Slakteri AS blir realisert. Jæder og Fatland har besluttet å gå inn med rundt 60 millioner kroner for å bygge nytt slakteri på Otta.

Fatland og Jæder satser 60 millioner på nytt Otta-slakteri (kjottbransjen.no - 12.02.2021)

- For bøndene i området har det siden Nortura-nedleggelsen ble kjent, blitt jobbet hardt for å beholde verdiskapningen lokalt. Vi håper de fleste bøndene i regionen nå vil velge å levere til et slakteri som gir lokal verdiskaping, fremfor å sende størst mulig dyrebiler og store verdier ut av området.

Per i dag er private kjøttbedrifter Norturas største kunde. Hvert fjerde dyr som slakter, kjøpes av KLFs medlemmer. Juul-Hansen påpeker at det kan være problematisk å være for avhengig av å kjøpe råstoff til produksjonen av sin største konkurrent.

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon (Bladet Kjøttbransjen - 10.02.2021)

- På sikt tror jeg det nye slakteriet vil føre til øk tilførsel av slakt til den private delen av bransjen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

- KLF håper også at de politiske partiene som er opptatt av distriktsutvikling og at beslutninger skal tas lokal, støtter og applauderer Fatland og Jæder fremover.

Siste saker