– Avhengig av å få inn en ny aktør

Styret i Grilstad besluttet denne uka å ikke delta videre i samarbeidet om å etablere et nytt slakteri på Otta.  Risikoen ble for stor på bakgrunn av betydelig økte investeringskostnader… Les mer

Styret i Grilstad besluttet denne uka å ikke delta videre i samarbeidet om å etablere et nytt slakteri på Otta.  Risikoen ble for stor på bakgrunn av betydelig økte investeringskostnader og nedgang i forbruket av rødt kjøtt.

Av Per A. Sleipnes

Grilstad kom inn på eiersiden i selskapet i januar 2022 etter at Fatland trakk seg fra prosjektet. Sammen med Jæder, fire kommuner og flere lokale bønder var planen å etablere et framtidsrettet anlegg for slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe på Otta.

Investerer ekstra i nytt Otta-slakteri (Bladet Kjøttbransjen - 24.11.2022)

Grilstad og Jæder representerte de industrielle partnerne i dette slakteri-prosjektet med en total kapitalinnsats på nær 80 millioner kroner - fordelt likt mellom de to aktørene.

Konsernsjef Jørgen Nicolay Wiig forstår at mange nå er skuffet.

– Alle partnerne, inkludert oss i Grilstad, hadde store ambisjoner om å få til dette. Det er et flott prosjekt som betyr mye for mange i lokalsamfunnet. Dessverre har forutsetningene endret seg så mye at vi ikke ønsker å være med videre, sier Wiig.

Grilstad er fortsatt inne på eiersiden i Gudbrandsdal Slakteri. Hva som skjer videre, er foreløpig uavklart.

– Det er for tidlig å si noe om hva dette betyr for realisering av slakteriet. Nå er vi opptatt av å fortsette den gode dialogen med partnerne våre, så vi kan finne gode løsninger for veien videre, sier Wiig.

Slakteri på Otta er i rute (Bladet Kjøttbransjen - 07.03.2022)

Veien videre er i praksis avhengig av at styret i Gudbrandsdal slakteri får inn en aktør som fyller Grilstads rolle.

- Vi skal fortsatt ha arbeidsklærne på og har ikke gitt opp dette prosjektet selv om Grilstad nå trer ut. Nå trenger vi tid for å finne ut hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Det sier daglig leder i Gudbrandsdal slakteri, Terje Wester som sier dette etter at Grilstad har besluttet å ikke delta videre i samarbeidet om å etablere et nytt slakteri på Otta.

- Vi har kommet langt i dette prosjektet og det er nedlagt mye arbeid. Vi vil derfor så langt som det er mulig forsøke å realisere planene som er lagt. Det er ingen tvil om at det både lokalt og regionalt er en sterk motivasjon for å lande dette, fastslår Terje Wester.

Siste saker