Innspill til inntekter og selvforsyning for 2024

5. april var KLF på høring i næringskommiteen og ga innspill til Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket. KLF vektla at bondens… Les mer

5. april var KLF på høring i næringskommiteen og ga innspill til Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket. KLF vektla at bondens inntekt er viktig, slik at landbruket frister bønder til å fortsette og ungdom til å velge næringen.

Av Svein-Erik Eide

– I landbruket må et 20 års perspektiv betraktes som kort. Langsiktige, robuste løsninger for inntektsnivå- og utvikling, er avgjørende. Uten dette kan det bli vanskelig å trygge matsikkerheten for framtidige generasjoner på norske ressurser, sa Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Det ble også stilt spørsmåltegn rundt kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen om maks 350 g kjøtt i uka. KLF mener at om myndighetenes kostholdsråd skal følges, så vil det gå hardt ut over landbruket, noe som igjen vil ha store konsekvenser for matsikkerheten.

– Når mange forskere setter store spørsmålstegn ved kunnskapsgrunnlaget for anbefalingen om maks 350 g kjøtt i uka, bør det bli vurdert på nytt. Er helseforskjellen mellom dagens og antatt nytt kostråd marginal, bør ikke Norges framtidige matsikkerhet bestemmes som «en sideeffekt» av kostrådene.

Video fra Stortingets videoarkiv, Bjørn-Ole Juul-Hansens innspill til Næringskommiteen.

KLF ga innspill på opprettelse av et tekologiforum, også for foredlingsleddet. En ba også om tydeligere og mer sammenhengende politikk for den samfunnskritiske verdikjeden for norsk mat, en bedre markedsregulering og produksjon av lokalmatmat der KLFs medlemsbedrifter kan være kompetansesentrene for vekst og utvikling.

Meld. St. 11 (2023-2024): Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

Siste saker