Er det noe spesielt som bør inn i arbeidskontrakten hvis jeg unntar noen fra karanteneplikten?

B Er det noe spesielt som bør inn i arbeidskontrakten hvis jeg unntar noen fra karanteneplikten? Svar 14.mai 2020: Det er viktig at du er sikker på at de utenlandske arbeiderne forstår… Les mer

Svar 14.mai 2020: Det er viktig at du er sikker på at de utenlandske arbeiderne forstår alvoret og de begrensningene et unntak fra karanteneplikt innebærer. Det vil være spesielt krevende å kontrollere hva de ansatte gjør på fritiden. Det bør derfor fremkomme tydelig i arbeidskontrakten at et brudd på karanteneplikten i fritiden får konsekvenser for arbeidsforholdet. I kontrakten må det også komme frem at den ansatte har plikt til å varsle ledelsen hvis han blir syk og at det ikke er tillatt å komme på jobb hvis man er syk. 

Siste saker