Kreativitet og innsats blir nødvendig

Av Terje Wester, styreleder i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) Det er et dårlig tegn at fryselagrene er nesten fulle før høsten starter. Dette er situasjonen for mange KLF-bedrifter og det… Les mer

Av Terje Wester, styreleder i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

Det er et dårlig tegn at fryselagrene er nesten fulle før høsten starter. Dette er situasjonen for mange KLF-bedrifter og det er i alle fall situasjonen for reguleringslageret for storfe og svin. Bøndene får beskjed om fire kroner prisnedgang på storfe, og 80 øre prisnedgang på gris. I tillegg må de betale mer i omsetningsavgift. Kjøttbedriftene taper på det som er på fryselager, og bekymrer seg for salget. Da må vi lete etter løsninger!

Alle bedrifter tilsluttet KLF har rutine på å løse markedsutfordringene selv. Lage nye produkter, finne nye markeder eller stimulere salget på andre måter. Det kan virke som om synet på markedet har vært for optimistisk fra Nortura Totalmarked sin side. Tidlige signaler fra KLF-medlemmene har ikke i sterk nok grad blitt tatt hensyn til i prognosene. Ikke før nå. Dialogen mellom KLF bedriftene og Nortura må styrkes, slik at tiltak kommer, før ubalansen i markedet blir for stor!

Det er mange som tar mye ansvar og kostnader for å balansere kjøttmarkedet og KLF har analysert regnskapene til 24 representative bedrifter som viser at lageret har økt kraftig gjennom 2022. Hele ni prosent av årsomsetningen ligger på lager, og kapitalbindingen har økt med 580 millioner kroner til nesten 1,9 milliarder kroner. Lagerøkningen er større enn fortjenesten. Nortura har økt sitt eget lager relativt sett mye mindre, på grunn av at de har anledning til å legge slakt på regulerings-lager.

Alle bønder betaler omsetningsavgift. Bare Nortura får fryse inn slakt. KLF bedriftene må finne løsninger med penger fra egen kasse og det er en god motivasjon for å øke salget!

Mange bønder spør om hva de kan forvente. Går prisen mer ned eller kan den økes igjen? Samarbeider bransjen godt om tiltak? Er det noen som har interesse av en overproduksjon?

Frustrasjonen i landbruket er forståelig! Kostnadsøkninger presser lønnsomheten, og økte markedsreguleringskostnader er nødvendig, men føles helt feil.

Min erfaring er at det er stor ansvarlighet i KLF-fellesskapet for å bidra til gode løsninger for bøndene. Vi ser viktigheten av at alle ledd skal tjene penger, og vi kjenner det også på egen økonomi at overproduksjon er kostbar. Derfor ønsker vi å være en aktiv bidragsyter for å komme i en bedre markedsbalanse, men det vil ta tid med de lagrene vi har nå.

Samtidig må vi finne billigere måter å regulere på, og vi må redusere risikoen for overproduksjon. KLF har flere forslag til dette, men her er vi avhengig av at Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha en god dialog om dette. Vi håper at våre innspill blir lyttet til, og at vi kan få se endringer som kan spare bøndene for betydelige beløp.

Nå er det viktig at vi får en høst med godt salg. Våre bedrifter er klare til å levere produkter av topp kvalitet både til lammesesongen og til den viktige julehandelen!

Siste saker