Svineproduksjonen må reduseres!

Svineproduksjonen må reduseres! Ståle Gausen Styreleder, KLF Ved utgangen av uke 31 var det 6192 tonn gris på reguleringslager, og i uke 32 økte dette lageret ytterligere. Det gjør at… Les mer

Svineproduksjonen må reduseres!

Ståle Gausen

Styreleder, KLF

Ved utgangen av uke 31 var det 6192 tonn gris på reguleringslager, og i uke 32 økte dette lageret ytterligere. Det gjør at vi har en historisk stor overproduksjon, og dagens markedsreguleringsregime og markedsregulator klarer ikke å håndtere utfordringene. Situasjonen har oppstått etter en historisk varm og god sommer, som normalt gir godt salg av svinekjøtt. Etter mange år med overproduksjon, med påfølgende press på økonomien til norske svinebønder, er det på tide å tenke nytt.

Etter år med overproduksjon av svin, og mangel på tiltak og ikke minst tiltak som virker, må vi tørre å se på alternative løsninger for å bedre situasjonen. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen løser seg med bruk av mer av den samme medisinen som vi allerede har benyttet i mange år. Når vi vet at det er begrenset effekt av verktøy i verktøykassen for markedsbalansering, blir ikke situasjonen bedre av at eksportmuligheten som vi har i dag, forsvinner etter 2020.

Samtidig går salget av gris ned selv etter en fantastisk sommer. Årsakene kan være flere, men som bransje kan vi ikke gjøre noe med fokuset på å spise mindre kjøtt, vegetartrenden som gjør seg gjeldende i Europa, forbud mot grilling etc. Det vi derimot skal gjøre noe med, er å øke fokuset på dyrevelferd slik grisen får det bedre og vi unngår de triste og ikke minst salgsdempende oppslagene som vi så i vinter. Jeg forventer at medlemsslakterier i KLF sammen med sine slaktesvinprodusenter sørger for at samtlige er med i dyrevelferdsordningen for slaktergris når vi kommer til 1. januar 2019.

– Vi har nå behov for en snarlig og effektiv justering av produksjonen.

Parallelt skal vi jobbe for å få på plass en fornyet og bedre markedsregulering. Jeg håper og tror at flere nå ser at behovet for nye «verktøy i verktøykassen for markedsbalansering» er der, og forslaget som ble lansert om en felles ordning mellom KLF og Nortura i 2016 var, er og blir fornuftig.

For situasjonen er dramatisk! Markedsprisen ligger kr 1,40 pr. kg under vedtatt målprisen. En målpris som har hatt små endringer i de senere år. I skrivende stund betaler svineprodusenten i tillegg kr 1,20 pr. kg i omsetningsavgift. For en konsesjonsbesetning med 2100 slaktegris utgjør dette over 400?000,– pr. år. Også ved balanse i markedet må en forvente å betale noe i omsetningsavgift, men overproduksjonen koster mer enn 300?000 kr på årsbasis for en konsesjonsbesetning. Dette er mye penger! Og fortsetter overproduksjonen å øke, øker omsetningsavgiften ytterligere.

Fra bedriftene i kjøttbransjen jobbes det hver dag for å øke fokuset på salg av produkter av svin, gjennom løpende utvikling av nye produkter og nær dialog med dagligvarekjedene. Likevel har salget av gris så langt i år (engrossalg av slakt) gått ned med to prosent, og økningen i produksjon har økt med tre prosent.

Vi har nå behov for en snarlig og effektiv justering i produksjonen. Antallet smågris som produseres må reduseres. Det har kommet anbefalinger om at antallet purker reduseres med fem prosent. Dette vil være en fornuftig og svært lønnsom korrigering for svinenæringen, men nå haster det. KLF er positiv til innspillet og forventer at mange deltar i denne dugnaden.

Som styreleder i KLF oppfordrer jeg lederne i landets slakterier, både samvirket og private, til å besøke sine smågrisleverandører for å drøfte utfordringen. En hovedoppgave må da være å finne løsninger som motiverer smågrisprodusenter til å redusere smågristallet. Kanskje må det følges opp med prismessige endringer som gjør at produsenter som bidrar til å få tilpasset produksjonen, får en kompensasjon gjennom endring i prissystemer (f.eks. kun bonuser til dem som har forpliktet seg til å redusere). Her må det enkelte slakteri finne løsninger som er tilpasset egen og sine produsenters situasjon. Og gjerne lage tydelige avtaler og god dokumentasjon for oppnådde reduksjoner. Utfordringene er herved gitt!

Siste saker