Urimelig og urettferdig regulering i eggsektoren

I løpet av det siste halve året er det gjennomført, og vedtatt gjennomført, to store endringer for markedsreguleringen i eggsektoren. Ledere for produsentlagene som leverer egg til private og deres eggpakkeri finner summen av endringene urimelig, urettferdige og unødvendige.

Her kan du lese brevet «Urimelig og urettferdig markedsregulering i eggsektoren» oversendt Landbruks- og matdepartementet(LMD) v/politisk ledelse, 18. juni 2013

Til Nationen fredag 21. juni 2013 sier en av forfatterne av brevet, produsentlagsleder Ole Haakaas at han ikke har noe i mot Nortura og samvirke, men at det nå blir for mye enveiskjøring. Han mener Nortura får bukten og begge endene. Han sier de uavhengige pakkeriene føler seg mer sårbare i den nye markedsordningen, og at det også går ut over bøndene som leverer til andre enn Nortura.

Brevet fra produsentene ble tatt opp flere ganger på møte i Stortinget onsdag 19. juni 2013 under Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.. (Innst. 508 S (2012-2013), jf. Prop.

Siste saker