Trolig mangel på egg i butikkene i påsken

Alt tyder på en betydelig underdekning på egg de neste par ukene og at det i påsken vil være mangel på egg i norske dagligvarebutikker. Av Per A. Sleipnes Hovedårsaken… Les mer

Alt tyder på en betydelig underdekning på egg de neste par ukene og at det i påsken vil være mangel på egg i norske dagligvarebutikker.

Av Per A. Sleipnes

Hovedårsaken er at Nortura har prioritert industri fremfor konsumenter slik at nødvending buffere ikke er bygget opp mot påske, og at egg med dagligvarekvalitet går til industrien heller enn til butikkhyllene og forbrukerne.

De eggpakkeriene som er avhengig av egg fra markedsregulator Nortura ser ut til å få problemer med å levere i henhold til kundebehovene i dagligvaremarkedet, mens Nortura i avisen Nationen gir uttrykk for at de vil ha nok.

Nortura: – Det blir nok egg til påske (Nationen.no - 02.03.2024)

– Vi håper Nortura har rett i at det ikke kommer til å mangle egg i butikkene frem til påske. Samtidig er vi fortsatt bekymret over situasjonen, og vi forventer at Nortura tar tilstrekkelige grep. Det er allerede et stort etterslep etter mange måneder med for lite egg i butikkene, og butikkene må først fylles opp. I tillegg har salget av egg økt sammenlignet med påsken 2023, så vi trenger større leveranser enn i fjor, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop.

Kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop, foto: Espen Solli

Eksakt hvor mye underdekningen vil ligge på ved påsketider er vanskelig å si sikkert, men det er snakk om flere hundre tonn de private eggpakkeriene får avkortet sine bestillinger.

Og det er ikke bare dagligvarebransjen som er opptatt og bekymret for eggsituasjonen akkurat nå. Også på Stortinget er dette en sak som opptar flere. Lene Westgaard-Halle (H) ba nylig Landbruks- og matministeren gjøre rede for hva som blir gjort for at markedsregulator på kjøtt og egg etterlever sine forpliktelser i markedsreguleringsforskriften. Westgaard-Halle vil si sikre at forbrukerne får nok norske egg i påsken og forhindre at andre markedsaktører påføres uriktig økonomisk tap i perioder med underskudd på egg.

Begrunnelsen hennes for initiativet var at Nortura Totalmarked synes å ha anvendt regelverket feil i perioden med underskudd på egg. Feilanvendelsen av regelverket har også blitt påpekt av landbruksministeren.

Representanten Lene Westgaard-Halle har i brev av 01.03.24 stilt følgjande spørsmål til skriftleg svar:
«Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at markedsregulator på kjøtt og egg etterlever sine forpliktelser i markedsreguleringsforskriften, sikre at forbrukerne får norske egg på frokostbordet i påsken, og forhindre at andre markedsaktører påføres uriktig økonomisk tap i perioder med underskudd på egg?»

Les svaret fra statsråd Pollestad her: Svar på skriftleg spørsmål om marknadsregulator på kjøt og egg

«– Regelverket er veldig enkelt. Ved knapphet av egg skal forbrukerne prioriteres. Det er jeg ikke helt overbevist om at Nortura har gjort. Og det vil jeg til bunns i, sa statsråden til E24 nylig..»

Landbruksministeren vil undersøke Norturas tomme egghyller (E24 - 27.01.2024)

Lene Westgaard-Halle (H)

Nortura har for øvrig bekreftet at de har levert konsumegg til industrien, i strid med markedsregulerings-forskriften som sier at «ved underskudd av konsumegg, skal ikke konsumegg gjennom forsyningsplikten nyttes for å dekke opp underdekning av industriegg som produksjonsgrunnlag ved eggproduktfabrikk.

– Regelverket sier tydelig at markedsregulator skal prioritere forbrukerne ved knapphet på egg. Likevel kan vi lese i media at Nortura bekrefter at de har levert konsumegg til industrien. Det kan de ikke gjøre, hvis de ikke samtidig klarer å levere like mye egg til butikk som vi faktisk trenger, poengterer Coop-direktøren.

Nortura saksøkt for eggmangel

I midten av mars ble det kjent gjennom Aftenposten at Den Stolte Hane gikk til søksmål mot Nortura for manglende eggleveringer. Det var Aftenposten som først omtalte saken. Striden mellom partene handler om hvorvidt Nortura har lov til å levere egg til videreforedling i egen fabrikk, før de fordeler egg til dagligvarebutikkene.

Den Stolte Hane har bedt om at saken behandles i retten som en midlertidig forføyning, En slik forføyning er en hasteavgjørelse som gjelder frem til en endelig avgjørelse i retten.

Siste saker