Er kjøttbransjen definert som en samfunnskritisk funksjon i forbindelse med å forsyne befolkningen? Har våre ansatte i så fall rett på barnepass når skoler og barnehager stenger?

B Er kjøttbransjen definert som en samfunnskritisk funksjon i forbindelse med å forsyne befolkningen? Har våre ansatte i så fall rett på barnepass når skoler og barnehager stenger? Svar 16…. Les mer

Svar 16. mars 2020: Regjeringen har avklart dette endelig og det korte svaret er at ja, matproduksjonen er definert som en samfunnskritisk funksjon.
Mer informasjon er her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-ansatte-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-far-tilbud-om-barnehage-og-barneskole/id2693623/

Svar 12. mars 2020: KLF har som utgangspunkt at alle som jobber med praktisk matproduksjon kommer inn under begrepet “samfunnskritisk funksjon”, og derfor har rett til barnepass fra kommunen i forbindelse med stengte barnehager og skoler. Matforsyning regnes som en del av forsyningssikkerheten i samfunnet i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Siden det er kommunen som er ansvarlig for denne ordningen, bør dere opplyse de ansatte om at de tilhører gruppen som har rett på barnepass, eventuelt ta kontakt med kommunen direkte. Sannsynligvis vil tilbudet fra kommunen først og fremst bli gitt hvis begge foreldre jobber innen sektorer med «samfunnskritiske funksjoner». Gi oss gjerne en tilbakemelding hvis dere opplever at kommunene er avvisende. Vi har bedt både departement og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om en tydelig tilbakemelding og kommunikasjon rundt dette, og vil komme med mer informasjon så snart vi har dette. 

Siste saker