Historiske navneskifter

KLF er en organisasjon med en stolt historie som går helt tilbake til 1911. Gjennom historien har navnet blitt endret fem ganger av forskjellige grunner. 1911: Norges Mesterforening for Slagtere… Les mer

KLF er en organisasjon med en stolt historie som går helt tilbake til 1911. Gjennom historien har navnet blitt endret fem ganger av forskjellige grunner.

1911: Norges Mesterforening for Slagtere og Pølsemakere.

1943: Handverksforbundet opplevde en sterk nazifisering under andre verdens krig. Nazistene innførte i denne perioden ulike bestemmelser for de ulike fagforbundene. Blant disse var en bestemmelse rundt fagforbundenes navn. Betegnelsen Rikslaug innførtes og resulterte i at Norges Mesterforening for Slagtere og Pølsemakere måtte skifte navn til Norske Slakter- og Pølsemakermesteres Rikslaug. Etter krigen gikk man tilbake til forbundets opprinnelige navn.

1948: Under landsmøtet Høsbjør i 1948 symboliserte man den nye utvidelsen av forbundet med det nye navnet Norges Slakter- og Pølsemakerforbund.

1961: «Forbundet har fatt det velklingende og høyst dekkende navn Kjøttbransjens Landsforbund. Det er et enkelt navn som i motsetning til det tidligere navn, ikke fører tanken hen på Spesielle funksjoner av ringen. Vår organisasjon har hatt en rivende utvikling og arbeidsoppgavene favner så vidt at alle tidligere forestillinger om virksomheten er foreldet.»

2007: Ved sammenslåingen med Fjørfebransjens Landsforbund skiftet organisasjonen navn til Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Fortsatt med forkortningen KLF.

Siste saker