Optimer produksjonshygienen effektivt med mobilt dampsug

Optimer produksjonshygienen effektivt med mobilt dampsug God produksjonshygiene er avgjørende for et høyt nivå i forbindelse med mattrygghet. Lene Meinert dk Teknologisk Institutt Bjarne Sigtryggsson  dk Teknologisk Institutt Der finnes… Les mer

Optimer produksjonshygienen effektivt med mobilt dampsug

God produksjonshygiene er avgjørende for et høyt nivå i forbindelse med mattrygghet.

Lene Meinert

dk Teknologisk Institutt

Bjarne Sigtryggsson 

dk Teknologisk Institutt

Der finnes en rekke metoder for å fjerne urenheter fra produksjonsutstyr og -lokaler – og etterfølgende desinfisering. Mobilt dampsug er en slik effektiv metode til hygieneoptimalisering.

Kjent fra slakterier

Dampsug er velkjent fra slakterier, men metoden kan benyttes i langt større skala. Den har vært benyttet på større slakterier i Danmark i en årrekke, ettersom metoden er effektiv for å fjerne forurensninger fra slaktekropper og desinfisere kroppene i én og samme handling. Å installere damp i en virksomhet, kan imidlertid være en kostbar affære, og derfor er dampsuging ikke så utbredt i andre typer næringsmiddelproduksjoner, selv om metoden er veldokumentert til bruk ved samtidig fjerning av urenheter og desinfisering. Men denne situasjonen er kanskje i ferd med å endre sig, ettersom det nå er kommet et kostnadseffektivt og mobilt anlegg på markedet.

Dokumentert effekt på slakt

Dampsuging har vært benyttet på slakterier i USA og Australia i mange år, og for rundt 20 år siden, videreutviklet DMRI et håndholdt og lett sugehode med tanke på å utføre dampsugingen. Prinsippet er at dampsugingen fjerner urenheter som f.eks. gjødselrester med bakterier og hår fra slaktekroppen med et sugehode som altså samtidig desinfiserer med damp. Den kontinuerlige dampen fra munnstykket, sikrer mot krysskontaminering og behandlingen med damp gir ingen permanente eller synlige endringer av kjøttoverflaten.

Mindre svinn

Effekten av suge- og dampbehandlingen er derfor at spredning av bakterier minimeres. Dessuten slipper slakterioperatøren å skjære bort de urene områdene på slaktekroppen, hvilket normalt bidrar til et økonomisk tap for slakteriet.

DMRI har utviklet to forskjellige sugehoder: «Classic«, som består av et metallhode (designet til suging av flommefedt) og «Tubular 5», som har fem fleksible silikon-fingre (multifunksjonelt). Begge sugehodene kan kjøpes hos DMRI.

Dampsuging på skjærebånd

Den bakteriologiske effekt av dampsug er også testet i forbindelse med pause-/intervallrengjøring av skjærebånd, som også fungerer som transportbånd. Testen viste en tydelig reduksjon i antallet bakterier på båndet. Det finnes kilometervis av slike bånd i norske kjøttvirksomheter, hvor altså dampsug kan benyttes til renhold under produksjonen nettopp der behovet for rengjøring oppstår.

Det nye mobile anlegget har en dampkjele på 16,0 liter og en varmepatron på 12 kW, som til sammen leverer den desinfiserende dampen. Det gir i prinsippet det mobile anlegget samme kapasitet som et fastinstallert dampanlegg, men med den ekstra fordelen at det enkelt kan flyttes rundt i produksjonen.

Mange muligheter

Når behovet for kritisk ad hoc renhold oppstår, eller når det er bruk for desinfeksjon av små eller større flater, kjøres anlegget enkelt mot den konkrete oppgaven. De store hjulene, gjør det enkelt å flytte utstyret og deretter skal der kun tilsluttes strøm og vann. Og etter et par minutter, er anlegget driftsklart til å levere damp og effektiv sug av urenheter. Det nye mobile systemet åpner således for bruk av desinfiserende dampsug i en lang rekke næringsmiddelvirksomheter, som ikke har et fastinstallert dampsystem.

Mulighetene er derfor mange, og i en tid med økt fokus på optimalisering av produksjonstiden, kan desinfiserende dampsug være en ny og effektiv metode med tanke på renhold. Dermed kan produksjonstiden enten forlenges, gjøres mere fleksibel eller legges om til kortere produksjonsserier uten at gå på kompromiss med hygienen og mattryggheten.

Siste saker