Prisbombe på gris fra Nortura

KLF er svært positiv til at svinekjøttmarkedet nærmer seg balanse og at produsentene endelig kan se fram til bedre tider. Det er viktig både for produsentene og industrien at økonomien i svinenæringen gir rom for investeringer og langsiktig satsing. Men KLF er kritisk til markedsregulators vei fram til de foreslåtte prisøkningene.

- Norturas timing av prisøkningen på svinekjøtt presentert 31. juli ser ut til å være skreddersydd for å påføre konkurrenter uten egen slakting maksimalt økonomisk tap. Etter at KLF og våre medlemsbedrifter de siste månedene har mottatt kjeft når det er gjennomført tiltak for å bedre svineprodusentenes økonomi, velger altså markedsregulator å løfte prisen bare en måned etter handelens ordinære tidspunkt for prisjustering 1. juli. For mange bedrifter vil det å være vanskelig å få videreført prisøkningen ut i markedet før februar neste år, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt-og fjørfebransjens Landsforbund.

Hadde prisjusteringene kommet en måned før så kunne kostnadsveksten blitt tatt ut i markedet.  Når bedrifter allerede nå har varslet KLF om merkostnader i millionklassen dersom den nye prisløypa følges og prisene ikke kan heves mot dagligvare, så gir det vond smak i munnen til KLF-sjefen.

- Alle vet at 1. juli er det et vindu som kjøttindustrien har for å justere sine priser til handelen. Signalene som markedsregulator sendte ut til våre medlemmer før årets prisjustering var at det skulle være moderat prisøkning på svinekjøtt framover. Som markedsregulator er det forutsatt at Nortura skal ha en vesentlig større andel av slaktet enn de bruker selv; med andre ord skal Norturas konkurrenter i sluttmarkedet i stor grad skal kjøpe sine råvarer fra Nortura. Tidspunktet for prisjusteringer betyr at Nortura kan ta ut prisøkningene sine på industrisalget med umiddelbar virking, mens Nortruas kunder ikke får videreført pris-økningen. Så selv om heller ikke Nortura kan justere prisene til handlene, kan de «sukre» sitt tap ved hjelp av industrisalget, sier Juul-Hansen. Han håper handelen ser dette og appellerer til dem om å åpne for ekstraordinære prisjusteringer.

Han mener også at både kjøttindustrien, handelen og svinebøndene har krav på en bedre forklaring på markedsregulators helomvending.

- Helt til det siste har markedsregulator forfektet at prisene skal holdes igjen og bare økes langsomt. Da KLF i juni luftet muligheten for en midlertidig nedsettelse av omsetningsgiften for å bedre økonomien, ble det avvist med henvisning til behovet for ikke å stimulere for tidlig. Og da Fatland økte prisene i april fordi de hadde behov for mer slakt, ble de møtt med unisone fyrop fra markedsregulator og Norsvin, sier Juul-Hansen som ikke har mye til overs for «godværsforklaringen» til Nortura som begrunnelse for at prisendringene kommer nå.

At det er finværet i juli som har gjort at markedsregulator ser at svinekjøttlagrene blir tomme, må de lengre på landet for å bli trodd på. Det har vært topp grillvær siden midt i april så den tilleggsinformasjonen som noen uker i juli betyr er marginal. Flere enn KLF burde ha interesse av en skikkelig forklaring for det som har skjedd. Ved å se på tidsaksen og tiltakene dannes bildet av at mangel på oversikt og evne til å vurdere markedets situasjon, avslutter adm. dir Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Siste saker