Samarbeid har redusert vitamin A i leverpostei

Samarbeid har redusert vitamin A i leverpostei Svinelever, som brukes i produksjon av leverpostei, har et høyt innhold av vitamin A. Tidligere var innholdet av vitamin A i norsk svinelever… Les mer

Samarbeid har redusert vitamin A i leverpostei

Svinelever, som brukes i produksjon av leverpostei, har et høyt innhold av vitamin A. Tidligere var innholdet av vitamin A i norsk svinelever betydelig høyere enn det en fant i Danmark og Sverige, uten at en forsto nøyaktig hva som skapte denne forskjellen.

Ellen Kielland

Seniorrådgiver avdeling mat, seksjon merking og kvalitet i Mattilsynet

Karianne Spetaas Henriksen

Fagsjef ernæring i Animalia

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nå er imidlertid nivået mye lavere, takket være et godt samarbeid mellom kjøttbransjen, fôrbransjen og Mattilsynet. Det viser helt nye analyser av vitamin A-innholdet i leverpostei fra både Mattilsynet og Animalia.

Lang tradisjon

Lever er rikt på vitamin A fordi grisen lagrer overskudd av vitamin A fra fôret i leveren, på samme måte som mennesker. Hvis inntaket overskrider fysiologiske behov, vil lageret av vitamin A i leveren øke. I Norge brukes de svenske og danske anbefalingene til å dekke vitamin A-behovet hos gris. Leverpostei har lang tradisjon som pålegg i Norge og inneholder ca. 30 prosent lever. Derfor er leverpostei også rikt på vitamin A. Leverpostei kombinert med andre vitamin A-rike matvarer og kosttilskudd kan over tid gi for høyt inntak av vitamin A.

Tett dialog

Mattilsynet har overvåket og analysert leverpostei i perioden 2017–2020, og har hatt tett dialog og samarbeid med Animalia og fôrbransjen i denne perioden. Det har også vært dialog mellom Mattilsynet og Helsedirektoratet om kombinasjonen kosttilskudd og leverpostei kan gi for høyt inntak av vitamin A hos barn. Siden 2016 har Animalia sammen med bransjen undersøkt hvilke faktorer som påvirker vitamin A i lever og leverpostei i prosjektet SvinA (analyser av lever til slaktegris) og i eget analyseprosjekt om vitamin A i leverpostei. SvinA fant at det var en signifikant sammenheng mellom vitamin A-nivået i slaktegrisfôr og vitamin A i lever hos dyrene.

Ulike tidsrom

For å analysere innholdet av leverpostei, har Mattilsynet tatt ut prøver fra flere produksjoner, og i ulike tidsrom. Disse analysene ble analysert hos Havforskningsinstituttet. Et gjennomsnitt av vitamin A i fire bestselgere av leverpostei i 2017 og 2018, inneholdt 5000 mikrogram vitamin A pr. 100 gram leverpostei. Tilsvarende analyser av svensk leverpostei utført av svenske helsemyndigheter viste i overkant av 3000 mikrogram vitamin A pr. 100 gram.

Mattilsynet gjennomførte nye analyser av leverpostei i februar 2020, for å undersøke om innholdet av vitamin A hadde blitt redusert ettersom bransjen parallelt arbeidet med vitamin A i fôr. Resultatene viste at gjennomsnittlig innhold av vitamin A var i overkant av 3000 mikrogram pr. 100 gram leverpostei, altså på nivå med svensk leverpostei.

Flere ulike typer leverpostei

Resultatene fra SvinA-prosjektet viste en klar sammenheng mellom vitamin A i lever og leverpostei. Bransjen fant det derfor naturlig å analysere vitamin A i leverpostei under produksjonsprosessen. Posteibatcher inneholder lever fra mange dyr, og dyrene kommer fra ulike deler av landet, og analyser av posteibatcher vil dermed gi et representativt bilde på vitamin A-innhold i lever og leverpostei.

Det ble valgt ut fire ulike leverposteier, som er blant de mest solgte på markedet. For å undersøke variasjon i vitamin A, ble det tatt ut prøver fra tre ulike produksjonsdager og tre uttak pr. produksjonsdag. Totalt ble det tatt ut 36 prøver leverpostei. Disse ble analysert hos Eurofins Norge.

Analysene viste at nivået av vitamin A i leverpostei var under 3000 mikrogram pr. 100 g, altså betydelig lavere enn tidligere. I tillegg hadde nivået av vitamin A i svinelever blitt ytterligere redusert fra 2017.

Endring i fôrsammensetning viktig

Variasjon i vitamin A-innhold i leverpostei kan skyldes ulik oppskrift på leverpostei, ulik fôrpraksis eller alder på dyrene som er brukt til produksjon. Utenom lever, er det ingen andre ingredienser i leverpostei som påvirker vitamin A-innholdet. Det er heller ingen betydelig forskjell i dyrenes alder. Det var derfor opplagt at ved å endre fôrsammensetningen kunne innholdet av vitamin A i lever reduseres. Siden 2017 har samtlige fôrleverandører redusert innholdet av vitamin A i slaktegrisfôr til et nivå som fortsatt er innenfor anbefalingen for tilsetning i fôr, som ivaretar grisens behov.

Godt samarbeid gir resultater

Resultatene viser at bransjen sitt arbeid med reduksjon av vitamin A i norsk svinefôr har gitt utslag i norsk lever og leverpostei som pr. i dag har et redusert nivå av vitamin A sammenliknet med tidligere. Til tross for ulike uttak for analyser hos Mattilsynet og Animalia, var resultatene av vitamin A i leverpostei sammenliknbare. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan og bør samarbeide gjennom hele verdikjeden for å finne gode løsninger.

De nye vitamin A-verdiene i leverpostei er oppdatert i Matvaretabellen.no.

Siste saker