Nytt kurstilbud for KLF-medlemmene

11 ulike nettbaserte kurs myntet på medarbeidere i slakterier, i skjærebedrifter og i foredlingsindustrien. Det er resultatet etter at KLF og Animalia har intensivert samarbeidet på kurs- og kompetansesiden. Av… Les mer

11 ulike nettbaserte kurs myntet på medarbeidere i slakterier, i skjærebedrifter og i foredlingsindustrien. Det er resultatet etter at KLF og Animalia har intensivert samarbeidet på kurs- og kompetansesiden.

Av Per A. Sleipnes

For fire år siden kom den frittstående delen av kjøttbransjen (KLF) inn på eiersiden i Animalia – sammen med Nortura. Bakteppet for dette grepet, var bl.a. å gi medlemsbedriftene i KLF enda bedre tilgang til den kompetansebasen som Animalia rår over.

Nå er dette viktige steget tatt, og fagsjef kurs og opplæring i Animalia, Tone Y. Sundhagen, er overbevist om at dette kurstilbudet er til gjensidig nytte. Hun trekker fram dyrevelferd på slakterier, HMS og hygienekursene som spesielt viktige med tanke på nytteverdi for KLF-medlemmene.

Gå til kursoversikten fra Animalia

En milepæl

– At dette samarbeidet om kursvirksomhet nå er formalisert, er en naturlig utvikling i den prosessen som har funnet sted de siste fire årene mellom Animalia og den frittstående del av kjøttbransjen. Vi har i alle år samarbeidet tett med KLF-bedriftene, men denne omfattende kurspakken ser jeg på som et nytt viktig steg videre i dette samarbeidet. Og et poeng i den forbindelse er at kursene er sterkt rabatterte for KLFs medlemsbedrifter, understreker Sundhagen.

Driftskritisk

Også KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen er tilfreds med den «kursplan» det nå er lagt opp til. Han understreker viktigheten av kunnskapsformidling og kompetansepåfyll.

– Animalia er i kompetansesammenheng et kraftsentrum og en premissleverandør for hele kjøttbransjen. Derfor er vi stolte og glade for å kunne gi våre medlemsbedrifter anledning til å ta del i denne kunnskapen som er så essensiell for all virksomhet fra slakting til pakking.

Nå har vi fått på plass en avtale som bør friste mange bedrifter til å komme på banen. Jeg vil si det så sterkt som at kompetansepåfyll er driftskritisk for de aller fleste bedrifter i KLF-familien, påpeker Juul-Hansen.

Kvalitet framfor kvantitet

På spørsmål om det for Animalia er et økonomisk insitament i den avtalen som nå er inngått med KLF, svarer Tone Y. Sundhagen bekreftende.

– Animalia har klare krav fra sine eiere om inntjening, og derfor er det selvsagt av betydning at vårt kursopplegg faller i smak og blir benyttet. Men for meg handler det om kvalitet framfor kvantitet. Eller sagt på en annen måte: Kompetanseoverføring er det aller viktigste motivet for det som skjer.

– Slik sett er det en vinn-vinn-situasjon både for oss, for KLF som bransjeorganisasjon og ikke minst for medlemsbedriftene i organisasjonen, fastslår Animalias fagsjef for kurs og opplæring. Hun har, siden hun ble ansatt i Animalia i 2017, sett en utvikling med stadig flere samarbeidsområder opp mot privat kjøttbransje.

20 år

Det samme er tilfelle med KLF-direktøren:
– I 20 år arbeidet KLF målrettet for å bli med på eiersiden i Animalia. Når vi nå er der og har fått tilgang til viktig kompetanse til prisgunstige betingelser, er dette en gladnyhet for alle som jobber i denne delen av kjøttbransjen. Jeg vil tro det som skjer kan ha stor betydning for utviklingen i mange KLF-bedrifter i tiden framover, avslutter Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Gå til kursoversikten fra Animalia

Siden KLF er deleier i Animalia, gis det 13-30 prosent rabatt til medlemmene ut fra størrelse på medlemsbedriften.
Ta kontakt med KLF for å få rabattkode før du gjennomfører registrering og kjøp i animalias nettbutikk.

Siste saker