Sp-politikere til Brandbu og Toten

Fredag 11. august var Senterpartiets 1. og 2. kandidater for Oppland, Ivar Odnes og Marit Knutsdatter Strand på bedriftsbesøk hos Toten Eggpakkeri og Brandbu Pølsemakeri. Med seg hadde de partiets fylkessekretær, Nils Michael Nilsson Ramsøy.

Ivar Odnes, fylkesvaraordfører og Senterpartiets førstekandidat i Oppland var svært fornøyd med besøket hos de to bedriftene.
- Både Toten Eggpakkeri og Brandbu Pølsemakeri fremstår som solide, moderne, fremoverlente bedrifter. De har begge sterke merkevarer regionalt, og begge har planer for videre utvikling og vekst. Senterpartiet ønsker enda mer lokal foredling og verdiskaping basert på bøndenes råvarer, og begge bedriftene er gode eksempler på at vi får det til, sier Odnes.

Høyres Østfold-topper hos Ertnes (kjottbransjen.no - 09.08.2017)

Han mener denne type bedriftsbesøk er svært nyttig og kan gjøre det enklere å ta kontakt senere om man som bedrift eller bransje møter på, eller trenger hjelp rundt spesielle tema.
- Begge bedriftene var opptatt av rammevilkår og utfordringer rundt tilgang på råvarer samt mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Dette er elementer vi tar med oss videre inn i de politiske korridorene. Vi må sikre at denne type bedrifter har tilgang på lokal råvare, og vi må få til et bedre utdanningsløp der skolen og bedriftene samarbeider tettere enn i dag, sier Odnes.

Else-May Botten besøkte tre medlemsbedrifter (kjottbransjen.no - 04.08.2017)

Også Ernst Ole Ruch, daglig leder i Toten Eggpakkeri, syntes besøket var konstruktivt.
- Slike besøk gir en reell mulighet til å få opplyst politikere, og til å få til endring. Jeg håper alle KLF-bedrifter er villige til å invitere inn, for det kommer nye politikere hele tiden. 

Hos Ruch fikk politikerne en innføring i KLF-bedriftene og privat kjøttbransje generelt. De fikk vite hva KLFs standpunkt er i sentrale saker, og hvilken rolle private spiller opp imot samvirke.
- I den forbindelse drøftet vi blant annet KLF og Norturas nye forslag om råd for markedsregulering og utfordringer rundt volummodellen.

Annis imponerte ministeren (kjottbransjen.no - 10.07.2017)

- Jeg tok også opp etableringsstøtte til nye produsenter. Om vi har behov for nye produsenter som gjerne er unge bønder, må Innovasjon Norge ha mulighet til å være med å bidra. De hjelper nå sauebønder å bygge nytt på tross av overskudd på lammekjøtt. De er for få produsenter på Toten, og da bør også nyetablerer her kunne nyte godt av en slik ordning, sier Ruch.

Brandbu Pølsemakeri fremstår som solide, moderne og fremoverlente, sa Senterpartipolitikerne under besøket. Daglig leder Thomas Kristiansen midt i bildet.

Brandbu Pølsemakeri fremstår som solide, moderne og fremoverlente, sa Senterpartipolitikerne under besøket. Daglig leder Thomas Kristiansen til venstre i bildet.

For KLF betyr valg bedriftsbesøk

Politikernes besøk er en del av KLFs kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater man regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.
- Jeg er glad for at SP-politikerne valgte å bruke en hel dag med oss, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Vi fikk diskutert mye rundt rammebetingelsene for KLF-bedriftene, og inntrykket mitt er at de tar privat bransje på alvor, og skal ta hensyn til oss når politikken utformes.

Partipolitisk nøytral – men med forventninger! (kjottbransjen.no 16.08.2017)

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for å lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.
- Det er interessant og inspirerende å ha med politikerne inn hos medlemsbedriftene. Lederne i kjøttbedriftene viser et brennende engasjement for egen bedrift og kjøttfaget. Når vi får sentrale politikere med på bedriftsbesøk og gjennomgang, øker vi politikernes kunnskap om bransjen vår og om utfordringene vi møter på, sier Juul-Hansen etter besøket.

Håper medlemmene åpner opp døren i valgkampen (kjottbransjen.no - 10.05.2017)

KLF har planlagt 25 bedriftsbesøk med potensielle stortingsrepresentanter frem mot valget. 
- Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene inviterer inn og stiller til rådighet både bedrift og tid. Så langt har alle vært positive til å stille opp til beste for felleskapet.

Siste saker