Etterlyser grenseløst politisamarbeid

GÖTEBORG: – Trakassering av bønder via innbrudd og filming av dyrene i driftsbygninger, kan på sikt vise seg å bli et beredskapsproblem ved at bønder gir opp sin virksomhet. Nå… Les mer

GÖTEBORG: – Trakassering av bønder via innbrudd og filming av dyrene i driftsbygninger, kan på sikt vise seg å bli et beredskapsproblem ved at bønder gir opp sin virksomhet. Nå bør vi få til et politisamarbeid over landegrensene for å komme problemet til livs.

Av Per A. Sleipnes

Anders Drottja i svenske LHR.

Det er den svenske politilederen Magnus Dahl som sier dette til bladet Kjøttbransjen etter at NRK nylig viste opptak i Dagsrevyen som har blitt til etter systematiske innbrudd i norske fjøs. Han stiller et stort spørsmålstegn ved den etiske vurderingen til NRK når de publiserer dette materialet. Dahl er den i svensk politivesen som vet mest om aktivisme og terrorisering av bønder i Sverige. Han er klar på at denne svenske trenden synes å ha «smittet» over til Norge.

Blir bagatellisert

– Vi ser det helt tydelig. Og vi ser det enda tydeligere at det er noen få sterke personer som driver dette framover. Akkurat nå er det rolig her vest i Sverige, men desto mer voldsomt i Skåne. Det har sammenheng med at den personen som var svært aktiv her hos oss, har flyttet lenger sør i landet. Nå må det etableres et samarbeid over landegrensene slik at problemet kan kartlegges og jobbes aktivt med. Det skremmer meg at mange ser mellom fingrene på aktivister som tar seg inn i driftsbygninger ulovlig og bidrar til lidelser for dyrene gjennom bl.a. smittespredning. Det hele er egentlig et stort paradoks og nå må mediene i både Norge og Sverige bli mer kritiske, sier Dahl.

En hard kjerne

For et drøyt år siden holdt han et innlegg for representanter for norsk kjøttbransje i forbindelse med en studietur i Sverige. Den gang var det aksjoner i fjør og produksjonsanlegg flere steder i vårt naboland og det ble avdekket at flere gårdsbruk hadde fått brakt inn blant annet salmonellasmitte.

– Her i landet er det slik at denne kriminaliteten styres av en gruppe på rundt 15 personer. Denne gruppen er inspirert av likesinnede i utlandet og særlig England har vært arnested for denne type aktivister. Medlemmene hjelper hverandre i de ulike landene og hovedtesen er at landbruk pr. definisjon er en trussel mot dyr, sier Dahl.

Alt må politianmeldes

– Hvilket råd har du til norske bønder og norsk kjøttindustri? – All kriminell aktivitet nå anmeldes til politiet. Selv om politiet i mange tilfeller står maktesløse, må det rapporters inn slik at man får på plass et totalbilde av situasjonen. Så er det viktig at denne problematikken ikke blir overdrevet. Vi snakker om enkeltindivider som begår disse handlingene og disse er avhengig av oppmerksomhet. Slik sett er det både synd og uansvarlig at seriøse medeier gir disse individene så mye plass når de egentlig utgjør en trussel mot dyrenes eksistens, understreker den garvede svenske politietterforskeren.

Han legger til at personer som bryter seg inn i fjøs og driftsbygninger, samt lenker seg til inngangsporter til kjøttbedrifter, ønsker å framstille seg selv som martyrer.

Innbrudd i kyllinghus

Lederen for det svenske bondelaget, Anders Drottja frykter i likhet med Magnus Dahl at flere og flere bønder mister motivasjon og gnist i sitt arbeid når de blir hengt ut og hetset i mediene.

– Vår klare holdning er at demonstrasjoner er helt ok. Men skal man demonstrere mot dyrehold, så bør det skje der politikerne har sitt virke – ikke hos den enkelte bonde. Det er trakassering, ikke legal bruk av ytringsfriheten, fastslår Drottja.

Han har flere eksempler på aksjoner der demonstranter seiler under falsk flagg. Innbrudd i kyllinghus og grisehus i noen utvalgte områder i Sør-Sverige har det vært flere av den siste tiden og bøndene frykter selvsagt for smitte i sine besetninger. For svineprodusenter er nemlig afrikansk svinepest det store marerittet, sier Anders Drottja i svenske LHR som tilsvarer Norges Bondelag i Norge.

Siste saker