Konkurransetilsynet forstår frustrasjonen

Konkurransetilsynet forstår frustrasjonen Flere bedrifter mener dette er en sak for Konkurransetilsynet og at tilsynet på komme sterkere på banen. Bladet Kjøttbransjen har derfor bedt tilsynet vurdere den situasjonen vi… Les mer

Konkurransetilsynet forstår frustrasjonen

Flere bedrifter mener dette er en sak for Konkurransetilsynet og at tilsynet på komme sterkere på banen. Bladet Kjøttbransjen har derfor bedt tilsynet vurdere den situasjonen vi nå opplever med ekstremt store forskjeller på strømpris i Norge og dermed ulike konkurranseforhold i kjøttbransjen.

– Konkurransetilsynet har stor forståelse for at det oppleves urettferdig at det er så stor forskjell i strømpris, avhengig av hvor i landet man er, og at dette kan gi ulike konkurransevilkår i noen markeder. Like konkurransevilkår er generelt nødvendig for å sikre god konkurranse, sier avdelingsdirektør avdeling for bygg, industri og energi, Hanne Dahl Amundsen (bildet).

Er kjøttbransjen mer utsatt enn andre bransjer hva ulike strømkostnader og dermed konkurransevridning angår?

– Konkurransetilsynet har ikke gjort undersøkelser av hvilke bransjer eller markeder som er mest usatt for ulike strømkostnader.

– Burde ikke dere i Konkurransetilsynet «vært mer på ballen» i denne svært viktige saken for norsk matindustri?

– Vi har registrert at regjeringen vurderer ulike tiltak som vil utjevne forskjeller på sikt, som overføringskapasitet mellom nord og sør og utbygging av ny produksjon i sør. Strømstøtte til bedrifter vurderes også. Hvorvidt man skal søke å utjevne forskjeller, f.eks. med økonomisk støtte, er et politisk spørsmål hvor det er mange hensyn å ta. Det er viktig å vurdere eventuelle tiltak nøye for å unngå utilsiktede negative konsekvenser. Konkurransetilsynet følger med på de tiltak som foreslås og vil jobbe for at også konkurransehensyn tas med i de vurderingene som gjøres, sier Hanne Dahl Amundsen.

Siste saker