Mattilsynets personell må være til stede under slakting. Hvordan sikres disse?

B Mattilsynets personell må være til stede under slakting. Hvordan sikres disse? Svar 12.mars 2020: Mattilsynet er opptatt av å skjerme ansatte i kjøttkontrollen, siden dette er en spesielt viktig gruppe… Les mer

Svar 12.mars 2020: Mattilsynet er opptatt av å skjerme ansatte i kjøttkontrollen, siden dette er en spesielt viktig gruppe i Mattilsynet. Mattilsynet setter nå inn ulike tiltak for å sikre at personell fra Mattilsynet er tilgjengelig ved slakting. Les mer om hvordan Mattilsynet prioriterer kjøttkontroll og grensekontroll her: https://matindustrien.no/nyheter/2020/koronaviruset-kan-stoppe-import-av-mat. Det er viktig å huske at også fjørfeslakteriene må sikre at man har tilstrekkelig beredskap for egne ansatte kontrollteknikere som utfører kjøttkontroll.

Siste saker