Gjødselseparering gi mer bærekraft

For den unge bonden Fredrik Knipenberg i Levanger, har separering av gjødsel bidratt til å få orden på gjødsel-logistikken på gården hans . Men ikke bare det: Knipenberg sparer betydelige… Les mer

For den unge bonden Fredrik Knipenberg i Levanger, har separering av gjødsel bidratt til å få orden på gjødsel-logistikken på gården hans . Men ikke bare det: Knipenberg sparer betydelige mengder diesel som følge av mer konsentrert og effektiv utkjøring av gjødsel.

Av Per A. Sleipnes

I et landbruk med stadig større fokus på klima og bærekraft, er alle tiltak som kan redusere forurensende utslipp på gården gull verdt. Så også for Fredrik Knipenberg som både driver melk- og kjøttproduksjon. Hver måned separerer han ut store mengder tørr fraksjon fra møkka, noe som gjør at han får betydelig mye bedre plass i gjødselkjelleren.

Mer målrettet

– Før vi skaffet oss gjødselseparator, brukte vi mye tid og diesel på å få rørt opp møkka. Uansett hvor mye vi rørte, var konsistensen tykk og lite håndterlig. Nå som vi separerer den tørre og den bløte fraksjonen, kan vi gjødsle mer effektivt og målrettet. Det betyr bedre utnyttelse av næringsstoffene og bedre logistikk på alle måter, fastslår Fredrik Knipenberg som leverer melk til Tine og slaktedyr til Midt-Norge Slakteri.

Begrenset plass

Han har rundt 2500 kubikkmeter møkk som skal ut på jordene et par ganger pr. år. Klingenberg har anskaffet seg en såkalt mobil separator som han også leier ut til andre bønder i området. I likhet med bønder flest, merker Levanger-bonden at gjødselkjelleren har begrenset plass. Særlig om det er mye strø og halm blandet opp i gjødsla. Rett og slett et plassproblem for mange bønder. Slik sett kan en gjødselseparator fungere som et alternativ til store og utvidede gjødselkjellere.

Kostbart, men nødvendig utstyr for mange bønder.

Mer bærekraftig

– I stedet for å utvide lagerkapasiteten, bestemte vi oss for å investere i separator. Det har vi ikke angret på i etterkant. Det blir enklere å spre og også mindre kjøring av vann som vi tidligere måtte blande inn i gjødsla. Hvor mye vi sparer i direkte kostnader har jeg ikke fullgod oversikt over, men jeg opplever at vi driver på en langt mer bærekraftig og ikke minst effektiv måte, forklarer den aktive Levanger-bonden.

1300 mål

Han overtok farsgården for to år siden etter at hans far ble alvorlig syk. Ja, han ble nærmest kastet inn i gårdsdriften. Selv er han snekker av yrke og har kun praktisk erfaring fra gårdsdrift. Han disponerer til sammen 1300 mål og omsetter årlig for 8,5 millioner kroner. En veldrevet og relativt stor gård med andre ord. Investeringen i gjødselseparator var på rundt 700 000 kroner.

Dette er en gjødselseparator som altså gjør det enklere for mange bønder i forbindelse med spredning av naturgjødsel.

Jordforbedringsmiddel

Et annet viktig poeng med separering av gjødsel er at den tørre fraksjonen kan benyttes til biogassproduksjon. Innholdet av plantetilgjengelig nitrogen (uorganisk) i den flytende fraksjonen er dessuten høyt, samtidig som fosforinnholdet er lavt.

– Hvis den faste fraksjonen ikke skal brukes til strø, kan den brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Det reduserte volumet gir billigere transport. Den faste fraksjonen kan lagres ute i påvente av bruk. Den kan også brukes til produksjon av jordforbedringsprodukter eller forbrennes i forbrenningsanlegg.

Lager-reduksjon

Det er firmaet EuroPRO AS som har levert utstyret til Fredrik Knipenberg og firmaet har til nå solgt rundt 25 slike store mobile anlegg til norske bønder.

– I dag blir bønder i stor grad målt på utslipp og derfor blir det stadig viktigere å drive virksomheten på en miljøriktig måte. Ved bruk av gjødselseparator oppnås en lagerreduksjon på mellom 15 og 20 prosent. Man slipper dessuten vanntilsetning for høy gjødselvirkning. Dermed reduseres transportkostnadene og også fosforinnholdet i blautgjødsla.

Den flytende fraksjonen fra gjødselsepareringen egner seg svært godt til lokal spredning på eng og med slangesystem. Ved spredning på eng er det en fordel at fiberdelen i gjødsla er fjernet og en får større gjødseleffekt uten å måtte tilsette vann, forklarer Frank Arntsen i EuroPRO,

Han legger til at de mobile separatorenhetene er perfekte i nabosamarbeid eller kan brukes til leie-separering hos andre bønder.

Unngår fosforoverskudd

Hovedårsaken til at bønder anskaffer gjødselseparator, er at de har problemer med å få rørt opp gjødsla. Bieffekten er bedre utnyttelse av næringsstoffene. Nitrogenet blir stort sett igjen i den blaute fraksjonen, mens fosfor og kalium blir igjen i den tørre fraksjonen. Mange husdyrbønder har fosforoverskudd i nærheten av fjøset og fosforunderskudd på jordene lenger fra gården. Ved å spre den tørre fraksjonen på jordene lengst fra gården, unngår man fosforoverskudd nært fjøset, samtidig som den tørre fraksjonen fungerer som verdifull jordforbedring på mer fosforfattige skifter. Den blaute delen av gjødsla har en konsistens som gjør at den enkelt kan spres i vekstsesongen. Spredning i vekstsesongen frigir tid i de mest hektiske periodene, samtidig som plantene kan utnytte næringsstoffene bedre.

– Hva kan du si om innsparing og kostnadskutt knyttet til denne type separering?

– En kunde i Nordland som har anskaffet separator kjørte tidligere til sammen 60 mil med traktor for å tømme kjelleren på 1000 kubikk med ammekugjødsel. I tillegg brukte han traktor til å blande gjødselen. Det gir et godt bilde av logistikkomfanget og ikke minst forbruket av diesel til traktorbruk, fastslår Frank Arntsen.

Tekniske data om gjødselseparering

  • Skiller blautgjødsla i fiberfraksjon (15–20 prosent) og flytende fraksjon (80–85 prosent)
  • Fiberfraksjonen har tørrstoffinnhold på 25–38 prosent (justeres på maskinen)
  • Fiberfraksjonen har mye fosfor (60–90 prosent av totalfosfor i gjødsla havner i fiberfraksjonen) og organisk nitrogen
  • Flytende fraksjon har tørrstoffinnhold på to til tre prosent og har mye uorganisk nitrogen og kalium

Siste saker