Grensehandelen koster svinebonden dyrt

For svenske svinebønder utgjør nordmenns grensehandel minst tre prosent av deres samlede produksjon. For norske svinebønder er kostnadene for dette svært høye. Rundt 130 millioner kroner årlig.

Det viser beregninger KLF har gjort på bakgrunn av den aller ferskeste grensehandelsrapporten fra det svenske Jorbruksverket.

Høy omsetningsavgift
Rapporten slår bl.a. fast at grensehandelen totalt har økt med 90 prosent siden 2005/06. 17 000 tonn kjøtt og kjøttprodukter (u/ben), tilsvarende mer enn 30 000 tonn slakt, utgjør den i følge rapporten. For norske svinebønder er dette dårlig nytt. Bønder som produserer gris, betaler i dag en rekordhøy omsetningsavgift på grunn av en liten overproduksjon. Samtidig handler nordmenn mer svinekjøtt og kjøttprodukter av svin på svenskegrensen enn det norske overskuddet.

130 millioner
– Mens det totalt gjennom året er underskudd av storfe og lammekjøtt i Norge, har vi et problematisk overskudd av svinekjøtt. Overskuddet betyr både at prisen på svinekjøtt ikke har fulgt prisutviklingen de siste årene og at  omsetningsavgiften som går til å håndtere overskuddet er rekordhøy. Svinebonden svir for dette. Bare en halvering til en mer normalt høy omsetningsavgift, ville spart svinebonden for minst 130 millioner kroner, konstaterer  markeds- og prognosesjef i KLF, Endre Myhr.

8000 tonn
Det er store penger som norske forbrukere sparer inn på prisforskjellen mot våre naboland. En prisforskjell som bl.a. skyldes det høye norske lønns- og kostnadsnivået. Nordmannen kjøper i følge Jordbruksverkets nye rapport om Grensehandelen mot Norge (2011/2012) 3000 tonn rent svinekjøtt, 2000 tonn bacon og tonnevis av pølser og pålegg av svinekjøtt. Omregnet til gris som bonden leverer, tilsvarer dette minst 8000 tonn. Det er mer enn det norske overskuddet av svinekjøtt!

Siste saker