Storfeoverskuddet over 5000 tonn

Høsten 2022 ble det lagt inn 17 259 storfe (4877 tonn) på reguleringslager. I tillegg skar Nortura ca. 1000 ekstra slakt, og har i starten av 2023 lagt inn ytterligere 300… Les mer

Høsten 2022 ble det lagt inn 17 259 storfe (4877 tonn) på reguleringslager. I tillegg skar Nortura ca. 1000 ekstra slakt, og har i starten av 2023 lagt inn ytterligere 300 tonn. Det registrerte overskuddet i totalmarkedet er dermed på totalt 5180 tonn.

Overskuddet på reguleringslager startet i august i fjor og varte inn i starten av 2023, da slakteriene skjøv noe på slaktingen. Allerede i juni 2022 var det overskudd, som ble tatt ut igjen i starten av august. Men salgsnedgangen hadde startet og store kommersielle lager ble bygget i løpet av sommeren.

Fra august til desember 2021 ble det importert 3605 tonn slakt, mens det i 2022 ble importert 915 tonn. Total tilførsel er dermed redusert med 7870 tonn helt slakt.

Økningen i storfeslakting fra 2021 var på 17 868 slakt og skjedde både på samvirke og private slakterier. Frem til utgangen av juli, var det 9326 flere slakt, tilnærmet alt i Nortura-systemet. Dette var i en periode med generelt underskudd og alt ble skåret, mens importen ble redusert med 4200 tonn helt slakt (ca. 14 000 storfe).

Lik økning i slaktingen

Fra august til desember i fjor økte slaktingen med 8542 slakt – halvparten (4299) i Nortura og resten i KLF-slakterier. Altså var økningen i slakting i antall storfeslakt lik mellom samvirke og private for månedene august til desember, til tross for at Nortura har en slakteandel på 71,6 prosent.

Innlegging på reguleringslager er det kun Nortura som kan gjøre. Differansen mellom slakting og etterspørsel hos Nortura er grunnlaget. Det er klart at skjærebedriftene, inkludert samvirke, har måttet redusere skjæremengden med fall i forbruk.

Mindre salg av kjøtt- og karbonadedeig

Det er spesielt forbruket av karbonadedeig som ble kraftig redusert i 2022. Men også kjøttdeig. Disse varene utgjør minimum 40 prosent av storfeslakt. Biff- og filetetterspørselen har holdt seg oppe. Og importen i 2022 ble marginalt høyere enn i 2021, med 3520 tonn (3500 tonn i 2021)

De senere års uttak fra reguleringslager er det først og fremst KLFs medlemsbedrifter som har stått for. Dette er en råvare som har lavere bruksverdi og begrenset bruksområde, og dekker kun en mindre del av løpende skjæremengde. Når det er overskudd vil de fleste av KLFs skjærebedrifter øke skjæringen til mer enn de har etterspørsel for, og heller fryse inn sorteringer, biffer/fileter m.v. ferdig nedskåret, for det gir bedre lønnsomhet og bruksmulighet.

Siste saker