Mange søknader om støtte etter produksjonssvikt

Av Per A. Sleipnes Landbruksdirektoratet forventer 6600 søknader for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Samtidig øker regjeringen forskuddsbetaling for produksjonssvikt fra 50 til 70 prosent og gjør det enklere… Les mer

Av Per A. Sleipnes

Landbruksdirektoratet forventer 6600 søknader for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Samtidig øker regjeringen forskuddsbetaling for produksjonssvikt fra 50 til 70 prosent og gjør det enklere å søke naturskadeordningen.

Ifølge direktoratet er omfanget av produksjonssvikt størst i Oslo og Viken og Innlandet som ble rammet av tørke og deretter flom. Disse fylkene står for hele 86 prosent av forventede søknader. I tillegg forventes det en del søknader for grovfôr i Agder, Troms og Finnmark som følge av tørke.

– Disse foreløpige anslagene viser den alvorlige situasjonen flom og tørke har medført for norsk matproduksjon i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Likviditetsproblemer

Samtidig som prognosene fra Landbruksdirektoratet kom ut, kom også landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) med nyheter fra regjeringen.

– Vi vil nå øke andelen av tilskuddet man kan få i forskudd på inntil 70 prosent for vekstsesongen 2023. Det er et viktig tiltak for bønder som har hatt store tap og opplever likviditetsproblemer som følge av dette, sier Pollestad.

Lemper på dokumentasjonskrav

Geir Pollestad kunne også informere om at han vil fastsette en midlertidig forskrift som lemper på dokumentasjonskravene for naturskadeordningen. Dette gjelder for skader i forbindelse med flomhendelsene i august.

– Dette vil gjøre det enklere for skadelidte å dokumentere naturskaden, noe som også vil gjøre saksbehandlingstiden noe kortere. Tiltakene vi presenterer er en konkret oppfølging av innspillene jeg har fått fra næringen i møter og befaringer sier Pollestad.

Klare innspill

Begge disse tiltakene fra regjeringen er noe Norges Bondelag har jobbet mye med for å få til.

– Vi har gitt klare innspill til regjeringen om hva som må til, og vi er glade for at de nå følger opp. For å forsikre oss om dette, har vi i dag et møte med Landbruksdirektoratet, sier Gimming.

Han presiserer at når flomvannet er borte, ligger avfallet igjen. Bondelaget ber derfor om økte midler til kommunene for opprydding.

Siste saker