Nytt styre etter rettet emisjon i ScanPig AS

Fatland, Prima Gruppen, Midt-Norge Slakteri og Furuseth AS har nå besluttet å gå inn som eiere i ScanPig as. Samarbeidet omfatter genetikk og avl, og forretningsmessig vil bedriftene konkurrere som før.

De fire slakteriene og KLF føler seg sikre på at samarbeidet vil gi gode løsninger for avlsarbeidet i de private slakteriene, samt styrket satsing på en fremtidig tredje-rase på gris i Norge. I fellesskap skal de tilby leverandørene gode og effektive løsninger, og forhåpentligvis være svært konkurransedyktige.
Hampshire 3
Skal redusere kostnadene på bondens innsatsfaktorer ScanPig er allerede i gang med å lage en håndbok for nye Hampshire-produsenter. Et samarbeid med Norgesfôr et på trappene på fôrsiden. På sikt ser en også for seg muligheten for å etablere et bredere utvalg av typer sæddoser, dersom det er etterspørsel etter nye produkter. - Et viktig mål er å bidra til å holde lønnsomheten oppe innen norsk svineproduksjon i en tid med økende prispress, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF og styreleder i ScanPig AS. Å sikre tilgang til en effektiv og ekstremt rasktvoksende tredje-rase av svin er i så måte et viktig tiltak. ScanPigs tjenester er tilgjengelig for alle svineprodusenter, uavhengig om de leverer slakt til private slakterier eller til Nortura. Styrket egenkapitalsituasjon Gjennom den rettede emisjonen har ScanPig AS styrket sin økonomiske situasjon og økt sin evne til å satse i markedet. Helt siden etableringen i 2005 har det vært en uttrykt målsetting å få de private slakteriene inn på eiersiden. Frem til i dag har KLF hatt alle aksjene i selskapet. Etter emisjonen eier de fire slakteriene 130 aksjer av til sammen 330 aksjer. Det vil si 40 prosent av aksjeporteføljen. - Vi er glade for at vi nå har fått gode, langsiktige samarbeidspartnere med på laget, sier Juul-Hansen. Med slakteriene inne på eiersiden styrker vi i første omgang økonomien i selskapet og knytter oss nærmere til markedet, noe som igjen bidrar til mer fleksibilitet og flere utviklingsmuligheter. Sammensetning av styret valgt 9. desember 2011: Styreleder: Bjørn Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Nestleder: Ståle Gausen konsern. dir., Midt-Norge Slakteri AS  Styremedlemmer: Ernst Eik, adm.dir Prima Gruppen Terje Wester, adm.dir Fatland AS Harald Furuseth, adm.dir Furuseth AS Les mer på egne sider for ScanPig AS

Siste saker