Politikerbesøk hos Pers Kjøkken AS

Onsdag 14. august var det politikerbesøk hos Per´s Kjøkken i Sandefjord, fra FrPs listetopper i Vestfold Anders Anundsen og Morten Stordalen.

Anders Anundsen, FrP

Anders Anundsen, FrP

Morten Stordalen, FrP

Morten Stordalen, FrP

FrP-politikerne tok turen innom Per´s Kjøkken for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Det er viktig å ha fokus på næringsmiddelindustrien og både se og høre hvilke utfordringer private aktører har i et system med sterke samvirker. FrP ønsker en sterk privat sektor for slakt og næringsmiddelindustri og vi må legge til rette for at det  ikke blir konkurransevridning. Et av de viktigste tiltakene er å fjerne markedsreguleringsrollen fra samvirkene, sa Anundsen etter besøket.  

- Å besøke bedrifter for å lytte og lære av de som har skoen på i det daglige er viktig for å innrette politikken best mulig. Det å se en moderne næringsmiddelbedrift lage flotte produkter, diskutere markedssituasjon og rammebetingelser gir et annet bilde enn å lese rapporter på et stortingskontor. Et av flere poeng som jeg tar med meg videre er den såkalte innfraktsordningen som skaper problemer for mange private slakterier. Slike konkurransevridende elementer må fjernes, mener Anundsen.

Per's Kjøkken er en leverandør med tradisjoner. De feiret 50-års jubileum i 2011 og er i dag ledet av 2. generasjon v/Tore Sørensen.

Bedriften satser på kompetanse og har tatt mål av seg til å være blant de beste innen de produktsegmenter de produserer. De er blant annet kjent for pålegg, spekemat og pizzatopping. Per's Kjøkken kan vise til mange medaljer i NM.

Politikerens besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund sin kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater vi regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Kontaktpersoner:
Svein-Erik Eide, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, mobil: 905 29 988

Siste saker