Privat mottaksgaranti – ubrukt i snart tre år

Sommeren 2010 innførte Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund en mottaksgaranti for storfe, svin, og lam. Det har enda ikke vært behov for ordningen.

- I mange år har det har vært fokusert på viktigheten av mottaksplikten som en del av markedsreguleringen. KLF har ved gjentatte anledninger etterspurt tall på hvor store volumer markedsregulator mottar som følge av mottaksplikten, men dette er så langt et ubesvart spørsmål, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds (KLF). For snart tre år siden ble KLFs medlemsslakterier enige i et samarbeid som garanterer produsenter som ønsker å levere slakt til private slakterier anledning til det. Garantien trer i kraft dersom en bonde tar kontakt med et privat slakteri med ønske om å levere dyras til slakt der, men får nei. KLF vil da sørge for et annet slakteri er villig til å motta dyrene. Garantien innebærer også at avregningen til bonden skal skje til slakteriets normale vilkår.  Bønder som ønsker å benytte garantien forplikter seg til å bli fast leverandør til slakteriet. Belaster ikke omsetningsavgiften Den private delen av kjøttbransjen har fortsatt stort behov for slakt og ønsket gjennom innføring av ordningen å sikre seg en andel av slaktene som leveres i henhold til mottaksplikten. Garantien ble etablert og drives uten overføringer via omsetningsavgiften. To og et halvt år etter at privat mottaksplikt ble innført, registrerer KLF at det har ikke vært behov for ordningen. Prodsentene mottas med åpne armer - KLF har ikke mottatt en eneste forespørsel om bistand for å finne et slakteri. Det betyr at alle bønder som de siste to og et halvt årene har ønsket å være leverandør til et privat slakteri har fått ja, sier Juul-Hansen som mener slakteriene i den private kjøtt- og fjørfebransjen har all grunn til å være svært stolte av seg selv. Resultatet viser at slakteriene er, og ønsker å fortsatt være, langsiktige, gode samarbeidspartnere for norske bønder. - De snart tre årene med privat mottaksgaranti viser at det går greit å gjennomføre slike garantier i dagens norske marked uten at bøndene skal belastes for dette via omsetningsavgiften. KLF ser at konkurransen i markedet bidrar til at prodsentene mottas med åpne armer nær sagt uansett hvilket slakteri de vender seg mot, noe som virker positivt inn på bøndenes økonomi, sier Juul-Hansen. Les for øvrig Landbruks- og matdepartementets gjennomgang av ordningen med mottaksplikt i en egen rapport fra mars 2011, “Mottaksplikten i markedsreguleringen i jordbruket”

Siste saker