– Potensielle ledere får drahjelp av KLF

– Kompetanseheving er en av de viktigste tiltakene for vekst og utvikling. At KLF satser på unge, kommende ledere, er et initiativ som fortjener ros. Etter å ha studert programmet, med opplegg i både inn- og utland, hilser jeg dette prosjektet varmt velkomment.

Slik kommenterer landbruks- og matminister Jon Georg Dale opplegget der unge framtidige kjøttledere får faglig påfyll og drahjelp via KLF-prosjektet «Neste generasjon i kjøttbransjen». Prosjektet skal bidra til at den unge generasjon ledere i familieeide private kjøttbedrifter, får kunnskap og inspirasjon.

Dale var på plass på andre samling og statsråden ga her sitt bidrag til de unge via gode råd og innspill.
– Hva er ditt inntrykk av kommende ledere i KLF-bedrifter her i landet ut fra dettemøtet?
– For det første er det gledelig at kurset var fulltegnet. Det viser at morgendagens ledere er ivrige etter å utvikle seg og drifta. Jeg håper deltakerne sitter igjen med et ønske om å ta en lederrolle og ser at dette er en næring verdt å satse på. Og inntrykket jeg sitter igjen med etter dette møtet med de unge, er at de absolutt vil bidra til innovasjon og utvikling i kjøtt- og næringsmiddelindustrien.

KUNNSKAPSBYGGING
– Hvor viktig mener du at opplæring/kunnskapsbygging er for den nye generasjon kjøttledere i kjøttbransjen?
– Ny kunnskap, kompetanseheving og et ønske om å utvikle næringa, er helt klart veldig viktig, uansett hvilken næring en ønsker å drive i. Å tilegne seg ny lærdom både for å styrke bedriften en jobber i, men også kunnskapsbygging på tvers av næringsaktørene i bransjen er viktig for å utvikle kjøttbransjen som helhet. Det er store utviklingspotensial i denne bransjen, om en bare tør å satse, sier Jon Georg Dale.

SEKS MILLIARDER
De 14 «juniorene» som deltar i prosjektet, kommer fra 10 KLF-bedrifter. Disse bedriftene omsatte i fjor for mer enn seks milliarder kroner eller en tredjedel av den samlede omsetningen i privat kjøttbransje. Med andre ord er et særdeles «tungt» utvalg frittstående kjøttbedrifter representert. Prima Jæren er en av de 10 bedriftene som er med på prosjektet.

AMBISJONER
– Perfekt for meg å delta på dette opplegget nå. Jeg har ambisjoner om å være med videre i bedriften og på sikt ta et lederansvar. Å bygge nettverk og få gode råd fra erfarne ledere som Tore Sørensen er viktig. Jeg var egentlig aldri i tvil da senior (Anbjørn Øglend) foreslo at jeg skulle delta på KLF-prosjektet. Om jeg overtar etter han får tiden vise, men jeg er motivert for en slik utfordring. Jeg har i hvert fall behov for å være forberedt på de utfordringene et generasjonsskifte
fører med seg, sier Håkon Øglend (24) i Prima Jæren. Han har siden 13 årsalder hatt ulike jobber i Jæren-bedriften. Mest i salgs- og ekspedisjonsdelen.

Psykolog og motivator Bjørn Z. Eklund i firmaet Human Factors er en av flere ressurspersoner som er hyret inn til prosjektet for å bidra.

Psykolog og motivator Bjørn Z. Eklund i firmaet Human Factors er en av flere ressurspersoner som er hyret inn til prosjektet for å bidra.

TYSKLAND-TUR
En annen deltager i prosjektet, André Strøm-Larsen (20) har fått prøve seg i familiebedriften i Oslo helt fra 10-årsalder. Også han ser nytten av å starte forberedelsene på et generasjonsskifte i bedriften. Han deltar sammen med sin fetter Fredrik Strøm-Larsen; henholdsvis sønner av Jan og Erik Strøm-Larsen.

– På samling nr. to var turen til Tyskland høydepunktet. Her fikk vi sett hvordan kjøttproduksjon forgår i et annet land med lange og gode kjøttradisjoner. Jeg kjente ingen av de andre deltagerne før vi startet opp, og nå har jeg knyttet viktige og helt sikkert nyttige kontakter, fastslår André Strøm-Larsen.

– TA BEVISTE VALG
Psykolog og motivator Bjørn Z. Eklund i firmaet Human Factors er en av flere ressurspersoner som er hyret inn til prosjektet for å bidra. Han er klar på at valg må gjøres ut fra de forutsetninger og ønsker den enkelte har.

– Ledere er stort sett like ulike som folk flest. Det som er viktig er at beviste og rasjonelle valg tas om hvorvidt du som sønn eller datter skal inn som leder i familiebedriften. Noen vil overta delvis og andre tør rett og slett ikke å ta ansvaret. Det må omgivelsene akseptere. Dette prosjektet skal forsøke å bevisstgjøre
de unge rundt dette, forklarer Eklund.

STORE SKO Å FYLLE
Det er sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF, Svein Eik Eide, som koordinerer dette prosjektet og han er tilfreds med innstillingen fra de unge.

– For mange unge er det å overta lederrollen i familiebedriften store sko å fylle, og ikke alle er like sikre på hva de vil gjøre. De er ofte ikke mentalt forberedt på å ta over virksomheten. Derfor vil vi gjennom et helt år samle unge potensielle ledere, for å gi dem et nettverk og bevisstgjøre dem i valget de står overfor.

Mentorer fra kjøttbransjen, psykologer og coacher er blant innlederne på samlingene. Jeg håper deltakerne sitter igjen med et ønske om å ta en lederrolle og at de ser at dette er en næring med muligheter, sier Eide.

Siste saker