– Samhandling kreves for å håndtere råvareutfordringen

– Samhandling kreves for å håndtere råvareutfordringen Per A. Sleipnes I denne utgaven av Kjøttbransjen bruker vi mye spalteplass på råvaresituasjonen i kjøttbransjen og hvordan denne virker inn på bedriftene… Les mer

– Samhandling kreves for å håndtere råvareutfordringen

Per A. Sleipnes

I denne utgaven av Kjøttbransjen bruker vi mye spalteplass på råvaresituasjonen i kjøttbransjen og hvordan denne virker inn på bedriftene våre. Stikkordet er mangel på viktige innsatsmidler i produksjonen. Det rammer så vel små som store aktører i kjøttbransjen.

En spørrerunde blant bedrifter i vår bransje, avdekker nemlig det vi hadde mistanke om: Sterk bekymring for råstoff-tilgangen både på kort og lang sikt. Mange faktorer har spilt inn her, bl.a. koronapandemien, med stengte grenser. Denne situasjonen har bidratt til stor usikkerhet knyttet til forbruk og framtidig markedsbehov.

Mange av bedriftene i privat kjøttbransje er avhengig av jevnlig tilførsel av stykningsdeler og sorteringer. I tider som nå, der det er manko på svinesortering og der tilførslene ofte er «forsinket», skaper det store vansker i forhold til leveringsavtaler med f.eks. dagligvarekjedene. Disse avtalene må overholdes. I verste fall kan leveringer gå tapt. Det kan bli skjebnesvangert for bedrifter med en fra før presset økonomi.

Situasjonen mange bedrifter nå er oppe i, der produksjoner må utsettes eller i verste fall kuttes, kommer på toppen av en krevende koronasituasjon med permitteringer. Og det er de små og mellomstore aktørene som får merke trykket aller hardest. De store aktørene, med egen skjærvirksomhet og en stor andel volum-varer til dagligvaremarkedet, har langt større muligheter til å håndtere krevende tider. For ikke å snakke om de bedriftene som «kontrollerer» hele verdikjeden fra bonde til forbruker. Men også disse må selvsagt forholde seg til krevende tider.

– Alle må ta ansvar og samhandle for å løse de problemer denne råvaresituasjonen skaper.

I lys av dette, er det viktig at det å skaffe til veie nok råstoff, blir et felles anliggende i bransjen. Alle må ta ansvar og samhandle for å løse de problemer denne råvaresituasjonen skaper. Det samme må også våre myndigheter som legger føringer for import når det er påkrevet. Det er samspillet i bransjen som gjør det mulig å håndtere den krevende situasjon mange av våre er midt oppe i med mangel både på svin og storfe.

Også markedsregulator, Nortura, må ta ansvar og sørge for at våre bedrifter hele tiden er forsynt med det som trengs av kjøttråvarer. Her er KLF som bransjeorganisasjon konstant på ballen og følger nøye med. Det er et viktig «sikkerhetsnett» for små og stor kjøttbedrifter over det ganske land.

Siste saker