Stor bekymring for mangel på arbeidskraft

Stor bekymring for mangel på arbeidskraft Landets største frittstående skjærebedrift, Axel Andersen i Drammen, opplever mangelen på arbeidskraft som et stadig økende problem. Ja, akkurat nå opplever daglig leder Aksel… Les mer

Stor bekymring for mangel på arbeidskraft

Landets største frittstående skjærebedrift, Axel Andersen i Drammen, opplever mangelen på arbeidskraft som et stadig økende problem.

Ja, akkurat nå opplever daglig leder Aksel Andersen (bildet) dette som et større problem enn mangelen på storfe til skjæring.

Som følge av pandemien har fire–fem utenlandske kjøttskjærere sluttet i drammensbedriften og det skaper betydelige utfordringer for virksomheten, bekrefter daglig leder Aksel Andersen.

Usikker

– Vi har normalt 24 kjøttskjærere i sving i anlegget, men de siste ukene har vi ligget på i underkant av 20. Det betyr at vi får vansker når høsten kommer og slaktingen av norsk storfe øker. I løpet av sommeren har tilgangen på storfe vært noe ujevn og det har preget aktiviteten vår. Vi hadde nemlig fin økning i skjæringen de fire første månedene i år, mens det har var nedgang i mai og juni. Nå er vi usikre på hva august og september vil bringe, sier Andersen.

200 storfe pr. uke

Bedriften skjærer i gjennomsnitt 200 storfe og 30 gris pr. uke. Kapasiteten er derimot mye høyere og ifølge Aksel Andersen kan den økes med 30 prosent om nødvendig. Det forutsetter selvsagt både råstoff og personer som kan håndtere skjæreknivene.

God dialog

– Jeg er ikke så veldig bekymret for det som skjer de nærmeste månedene når det gjelder tilførsler. Med hensyn til import og restriksjoner knyttet til denne, må vi bare forholde oss til de beslutninger og vedtak som Mattilsynet (MT) tar. Vi har et godt samarbeid og en god dialog med MT og tror den vi vare ved, avslutter Aksel Andersen.

Håp

Bladet Kjøttbransjen har vært i kontakt med flere KLF-bedrifter som alle uttrykker bekymring for råvaresituasjonen og mangelen på både svin og norsk storfe. En av bedriftene ga sågar uttrykk for et håp om at svenskehandelen kommer i gang igjen, slik at «suget» i det norske markedet blir mindre.

Siste saker