Tone W. Trøen til Furuseth og Smedstuen

Tirsdag 22. august var Akershus Høyres 2. kandidat til stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen, på besøk hos Furuseth og Smedstuen.

Begge bedriftene som ble besøkt ligger i Trøens nærområde.
- Kjøttbedriftene er veldig viktige lokale arbeidsplasser. Eidsvoll har stolte kjøtt-tradisjoner på både slakting og foredling, sier hun. – Jeg må si det vart spesielt og interessant hos Furuseth, der vi så hele prosessen fra avliving til ferdig kjøttprodukt. Jeg tror min generasjon har et realistisk bilde av hvordan mat blir til, og det er en viktig lærdom vi må gi videre til neste generasjon.

SP-politikere til Brandbu og Toten (kjottbransjen.no - 16.08.2017)

- Som lokalpatriot er det gledelig at Smedstuen driver videre på tross av konkursen i fjor. De har fokus på mat med lokal identitet og forankring fra Eidsvoll. De er nytenkende og kreative i utviklingen av nye produkter og jeg er rett og slett imponert. Både over arbeidsplassene som skapes, men også kvaliteten og deres fokus på matsikkerhet.

Else-May Botten besøkte tre medlemsbedrifter (kjottbransjen.no - 04.08.2017)

- Tidligere da Smedstuen var en familiebedrift var formueskatt en utfordring. Det er viktig å huske på at mye av formuen til eierne ikke er i banken, men er investert i dyre maskiner og krevende tekniske anlegg.  

Hos Furuset fikk Trøen en innføring i rammebetingelsene til de private slakteriene.
- Jeg ble på ingen måte utlært, men fikk med meg mye viktig info om bransjen og markedet de konkurrerer i. Vi trenger et mangfold og en bredde av aktører, sier hun.

Høyres Østfold-topper hos Ertnes (kjottbransjen.no - 09.08.2017)

- Jeg bruker mye tid på bedriftsbesøk gjennom hele året. Livet skjer der ute i bedriftene, ikke på kontorene. Det er viktig for meg å kunne møte folk å høre ansikt til ansikt hva som er utfordringene og hvilke muligheter som finnes. Slike besøk gir nærhet til politikken.

Harald Furuseth var også fornøyd med besøket.
- Jeg kan bekrefte at Trøen virket oppriktig interessert og opptatt av bransjen og det vi holder på med på Dal. Hun stilte mange gode spørsmål, og vi diskuterte blant annet konkurransevilkårene som privat slakteri har opp imot markedsregulator, og hvordan det å ha så pass mange nasjonaliteter samlet i en og samme bedrift.    

For KLF betyr valg bedriftsbesøk
Politikernes besøk er en del av KLFs kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater man regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode. Det diskuteres mye rundt rammebetingelsene for KLF-bedriftene. Målet er at politikerne skal ta privat bransje på alvor, og at vi vil bli tatt med på råd når politikken utformes.

Partipolitisk nøytral – men med forventninger! (kjottbransjen.no 16.08.2017)

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for å lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.
- Det er interessant og inspirerende å ha med politikerne inn hos medlemsbedriftene. Lederne i kjøttbedriftene viser et brennende engasjement for egen bedrift og kjøttfaget. Når vi får sentrale politikere med på bedriftsbesøk og gjennomgang, øker vi politikernes kunnskap om bransjen vår og om utfordringene vi møter på, sier Bjørn-Ole Juul- Hansen, adm. direktør i KLF, etter besøket.

Håper medlemmene åpner opp døren i valgkampen (kjottbransjen.no - 10.05.2017)

KLF har planlagt 25 bedriftsbesøk med potensielle stortingsrepresentanter frem mot valget. 
- Vi er helt avhengig av at medlemsbedriftene inviterer inn og stiller til rådighet både bedrift og tid. Så langt har alle vært positive til å stille opp til beste for felleskapet.

Siste saker