Vårsmelting for markedsordningene i landbruket?

Vi var mange som så fram til den nye landbruks- og matmeldingen sine analyser av jordbruksavtalen og markedsordningene i landbruket. Dessverre var disse helt fraværende. (Kronikk på trykk i Nationen i april)

Det er mange spørsmål
Meldingen kunne og burde ha stilt. Fins det forbedringspotensial, eller er systemene perfekt utformet? Har de mangler eller svakheter som bør rettes opp? Finns alternative løsninger som er like gode eller bedre både for bønder og forbrukere?

Meldingen skuffet med sitt fravær av slike vurderinger. Heldigvis ble ballen tatt opp i Næringskomiteens behandling og seinere også i Stortingsdebatten. Behovet for gjennomgang av virkemidlene var innlysende for en hel befolkning da statsministeren måtte svare for smørtomme hyller i høst, og Landbruks- og matministeren måtte skrive brev til Stortinget om åpning for import av pinnekjøtt ett døgn etter å ha forsikret salen om at det var nok lam å ta av.

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund og NHO Mat og Drikke setter stor pris på synspunktene som er fremkommet som merknader om behovet for en evaluering og gjennomgang av markedsordningene og jordbruksavtalen som system. I merknadene fra Næringskomiteen og i stortingsdebatten er det tydelig at mange av stortingsrepresentantene gjerne skulle sett slike vurderinger på bordet allerede.

Meldingen ble vedtatt av Stortinget med minst mulig margin, helt uten støtte fra noe opposisjonsparti. Vi mener derfor at Regjeringen nå må jobbe videre med disse spørsmålene. Vi mener det er mulig å finne mer målrettede, gangbare og fremtidsorienterte løsninger for markedsreguleringen enn de vi benytter i dag. Stortingets mindretalls klare signal må tas på alvor. Det er ingen grunn til å vente på et regjeringsskifte.

I spørsmålet om framtiden for markedsordningene i landbruket ser det ut til at dagens regjering kan velge mellom en kontrollert vårsmelting mens de sitter i Regjeringskontorene, eller overvære en vårflom med når de sitter på Stortinget.

Roald Gulbrandsen, NHO MD
Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF                                                                                       

Siste saker