Velkommen til gards

Slik den nye nye landbruks- og matmelding nå fremstår burde den hete “velkommen til gards”, ikke til bords, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i en kronikk som stod på trykk i Nationen 16.01.2012.

“Velkommen til bords” har landbruks- og matdepartementet kalt sin nye landbruks- og matmelding. Norsk Landbrukssamvirke takker for invitasjonen til “Brekks gjestebud” i Nationen 11. januar. Slik det ofte snakkes i hyggelige lag blant venner. Over maten går småpraten høflig om hvordan selskapsdeltakerne kan nå sine mål i framtiden, og en unngår kontroversielle problemstillinger. Nationen rapporterer 13. januar “musikk i ørene til Svebestad” når Brekk snakker på Temakonferansen til Landbruket. Sett fra kjøtt- og fjørfeindustrien er det kanskje mer nærliggende med en omskriving av Øystein Sundes “Frøken Bibelstripp”: “Velkommen til gards... og bitte, bitte, bitte lite granne verdikjede”.

Regjeringens nye melding er blitt et godt oppslagsverk. Her finner en det meste om norsk og internasjonal utvikling og trender som berører mat og landbruk. Dokumentet inneholder også beskrivelser av mange gode mål, sideeffekter og intensjoner med utgangspunkt i verdikjeden for mat; i alle fall med utgangspunkt i primærlandbruket.

Men sammendraget om fremtidig politikk kunne vært kort: “vi fortsetter som før – same procedure as every year”.

Hvor er det blitt av analysene av effekten og virkningen til de sentrale byggesteinene i dagens landbrukspolitikk? Og hvor er vurderingene som sikrer at landbrukspolitikken har langsiktig legitimitet i folket? Er dette det vi får - etter en smørtom høst - der Norge er ledd ut internasjonalt og statsministeren får spørsmål om smør på sin halvårs pressekonferanse? Etter at Landbruks- og matministeren ett døgn etter å ha forsikret Stortinget at det bli nok pinnekjøtt, må sende brev med kontrabeskjed?

Jordbruksavtalen – selve rammeverket for utforming og gjennomføring av dagens landbrukspolitikk er ikke evaluert i det hele tatt.

Det til tross for at Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket - Dokument 3:12 (2009–2010) blant annet påpeker:

“Departementet peker videre på at fraværet av konkrete mål er et bevisst politisk valg."

“Dette gir risiko for at de overordnede målene som Stortinget har satt for jordbruks- politikken, i for liten grad styrer utformingen av konkrete virkemidler under jordbruks-forhandlingene.”

Markedsordningene - med 5 subjektive synse-setninger slår regjeringen fast: “Samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet skal sikres.” Bare sånn uten videre.

Landbruks- og matdepartementets egen etat, Norsk Institutt for landbruksøkonomi (NILF), reiser i notat 2011-8 “Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren” tvil om flere forhold ved effekt og verdi av dagens markedsregulering både for bønder, samfunn og forbruker. Noen som bryr seg?

Det er ikke rart at Norsk Landbrukssamvirke føler seg velkomne til bords. Og et hyggelig gjestebud unner jeg dem. Men for at alle inviterte gjester skal føle seg like velkomne bør verten sørge for at praten og diskusjonen i fortsettelsen i stor grad fokuserer på tema som resten av gjestene er opptatt av. Gjestene fra foredlingsindustrien, handelen og forbrukerne. Konkurranselikhet mellom aktørene horisontalt og vertikalt i verdikjeden, etterspørselsdrevet eller produksjonsdrevet markedstilpasning, lik innflytelse på politikkutformingen, mer eller mindre prisgap til våre naboland er noen av disse temaene.

“En gang mente vi at alle skulle være helt like“ synger Odd Børretzen i sangen Anorakkene, med et hjertesukk. Et hjertesukk det er lett å kjenne på dersom verten åpner med å gi noe få utvalgte gjester lovnader og godbiter på resten av selskapets bekostning.

Det må et skippertak til fra Stortinget og andre samfunnsdebattanter for at dette ikke bare skal bli en god, gammaldags landbruksmelding. Det er svært viktig at bøndene sikres gode vilkår. Slik meldingen nå fremstår burde den hete “velkommen til gards”, ikke til bords.

Siste saker