Vellykket kvalitetsledersamling

I slutten av oktober arrangerte KLF kvalitetsledernettverk på Lillestrøm.

På programmet var foruten bedriftsbesøk hos Smedstuen, analyser og prøvetaking for de rundt 25 deltakerne.

- Det var også fokus på folkeskikk og uskikk på jobben. Dette var en bra samling med flere nye ansikter til stede. Det er viktig at kvalitetsledernei kjøttbedriftene kommer sammen for kompetanseheving, diskusjoner og nettverksbygging,sier Mette Juberg, ansvarlig for KLFs kvalitetsledernettverk.

- Årets fokus var prøvetaking og analyseutstyr. Vi gikk gjennom hva kan bedriftene kan gjøre internt, og hva som bør settes ut. Mattilsynet har påpekt at bedriftene ikke får bruke samleprøver på visse sykdomsfremkallende bakterier. På samlingen diskuterte og nyanserte vi dette, som vi for øvrig vil komme tilbake til senere, sier Juberg.

Hun takker 3M for lån av lokaler og kompetanse, og ser frem mot ny samling en gang til våren.
Les mer om oktobersamlingen i neste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Siste saker