– Alle må bidra for å redusere konsekvensene

Også i Nortura Totalmarked er man bekymret for ubalansen i kjøttmarkedet og direktør i Nortura Totalmarked, Ole Nikolai Skulberg, presiserer viktigheten av at «alle» bidrar for å avhjelpe situasjonen. Av… Les mer

Også i Nortura Totalmarked er man bekymret for ubalansen i kjøttmarkedet og direktør i Nortura Totalmarked, Ole Nikolai Skulberg, presiserer viktigheten av at «alle» bidrar for å avhjelpe situasjonen.

Av Per A. Sleipnes

– Det er en krevende situasjon med store overskudd både av storfe og gris. Produksjonen av storfe er riktignok prognosert fire prosent lavere neste år, men det er helt nødvendig at produksjonen tas ytterligere ned. Både noe slakting av kalv og litt lavere vekt på storfe vil bidra positivt, og det er helt nødvendig at alle bidrar her slik at dette blir kortvarig. Når det gjelder gris er det desidert billigste og raskeste tiltaket at alle smågrisprodusenter reduserer produksjonen med fem prosent. I tillegg er det nødvendig med en periode med lavere vekt på slaktegrisen på om lag 80 kg.

– Ikke enklere for Nortura

– Kapitalbindingen (varelagrene) har i løpet av et år økt med 580 millioner kroner til nesten 1,9 milliarder kroner for KLF bedrifter. Tyder det på at situasjonen er mer dramatisk for frittstående bedrifter i en situasjon med stor markedsubalanse?

– Nei, det vil jeg ikke si. Nortura har jo også betydelig med varer på lager.

– Er situasjonen noe enklere for Nortura ettersom selskapet kan benytte seg av reguleringslageret når markedet svikter for f.eks. storfekjøtt?

– Situasjonen er ikke enklere for Nortura. Nortura har opprettholdt og økt skjæringen, mens det er lave bestillinger over forsyningsplikten som har gitt overskudd. Nortura har ikke muligheten til å redusere slaktingen, og må derfor håndtere overskuddet. For gris har Nortura måtte skjære ned hele overskuddet etter sommeren uten mulighet til hverken å redusere slaktingen eller regulere overskuddet.

Kan flytte volum

– Sideflesk og magre sorteringer av storfe synes å være mest utsatt. Hva har du å si til bedrifter som opplever at dette hoper seg opp?

– Mange bedrifter har mye sideflesk og sortering på lager. Heldigvis er reduksjonen i salget av rødt kjøtt i dagligvare mye lavere enn redusert salg av helt slakt. Prisen er redusert og vi håper at dagligvarekjedene blir med på kampanjer fremover. Det kan flytte store volum.

Bedre dialog

Også styreleder i KLF, Terje Wester, er klar på at kreativitet og innsats blir nødvendig fra bransjens side.

– Nå må vi lete med lys og lykte etter gode løsninger. Alle bedrifter tilsluttet KLF har erfaring og rutine på å løse markedsutfordringene selv. Det vil si finne fram til nye produkter, finne nye markeder eller stimulere salget på andre måter. Det er i tillegg viktig at tiltak kommer, før ubalansen i markedet blir for stor. Det må selvsagt skje innenfor regelverket til konkurransetilsynet, understreker Wester.

KLF-styrelederen er opptatt av å finne rimeligere og enklere måter å regulere på.

– KLF har flere forslag til dette, men her er vi avhengig av at landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha en god dialog om dette. Vi håper at våre innspill blir lyttet til, og at vi kan få se endringer som både kan spare norske bønder og norske kjøttbedrifter for betydelige kostnader. Nå er det viktig at vi får en høst med godt salg. Våre bedrifter er klare til å levere produkter av topp kvalitet både til lammesesongen og til den viktige julehandelen, avslutter styrelederen i KLF.

Siste saker