Bedre erstatninger etter LA-MRSA

Bedre erstatninger etter LA-MRSA I forrige uke kom det nye regler for erstatning når svinebonden må sanere etter LA-MRSA. Når svinebøndene sanerer, gjør de en jobb for folkehelsa. Da er… Les mer

Bedre erstatninger etter LA-MRSA

I forrige uke kom det nye regler for erstatning når svinebonden må sanere etter LA-MRSA.

Når svinebøndene sanerer, gjør de en jobb for folkehelsa. Da er det ikke rimelig at de risikerer konkurs på grunn av erstatningsreglene. Med de nye reglene vil vi kunne unngå urimelige konsekvenser for bonden

I 2017 kom det nye retningslinjer som har gitt uforholdsmessig stor reduksjon i erstatningen på grunn av nedskrivingssatsene for fjøs og innredning. Endringene nå betyr at bruksverdien av fjøs og innredning skal telle mer.

Disse endringene kommer som et resultat av et påtrykk fra hele bondestanden. Endringene vil ha tilbakevirkende kraft for dem som har måttet sanere etter 2017.

– Den norske strategien er å slakte hele besetningen ved funn av LA-MRSA-bakterier. LA-MRSA er ikke farlig for grisen, men strategien hindrer at det bygger seg opp smittereservoarer som kan smitte til mennesker, sier John-Erik Skjelnes Johansen i Norges Bondelag.

Siste saker