Det faglige grunnlaget for revisjon av kostråd oppdatert

Det faglige grunnlaget for revisjon av kostråd oppdatert OSLO Arbeidet med utvikling av nye nordiske næringsstoffanbefalinger er i gang. De nordiske næringsstoffanbefalingene inngår i det vitenskapelige grunnlaget for anbefalinger om… Les mer

Det faglige grunnlaget for revisjon av kostråd oppdatert

OSLO Arbeidet med utvikling av nye nordiske næringsstoffanbefalinger er i gang. De nordiske næringsstoffanbefalingene inngår i det vitenskapelige grunnlaget for anbefalinger om inntak av ulike næringsstoffer, nasjonale kostråd og ernæringspolitikk i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Trine Thorkildsen
Helga Odden

Nordic Nutrition Recommendations 2012 ble ikke publisert før i 2014, men danner grunnlaget for dagens næringsstoffanbefalinger og inngår i bakgrunn for gjeldende kostråd.

Den femte utgaven, som danner grunnlaget for dagens næringsstoffanbefalinger og inngår i bakgrunn for gjeldende kostråd, ble publisert i 2014. Et stort antall nye studier understreker behovet for å oppdatere de nordiske næringsstoffanbefalingene. Samtidig er det besluttet at sammenhengen mellom kosthold og bærekraft skal bli tydeligere.

Omfattende arbeid

Nytt i den nordiske rapporten er at den, i tillegg til oppdatering av kunnskap om makro- og mikronæringsstoffer, også skal inkludere matvarebaserte kostråd. Kostrådene skal integrere bærekraft og miljømessige effekter. Disse kostrådene vil danne grunnlag for oppdaterte kostråd i Norge.

Dette er et stort og faglig omfattende prosjekt med ambisjoner om å involvere mer enn hundre eksperter. Hvert av de nordiske landene har to representanter i arbeidsgruppen og én representant i styringskomiteen. Styringskomiteen ledes av Helsedirektoratet, og prosjektet ledes av Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo. Endelig rapport skal ferdigstilles innen utgangen av 2022. Det vil bli anledning til å involvere seg i prosessen på ulike måter underveis, og Helse-direktoratet oppfordrer interessenter til å engasjere seg i det faglige arbeidet.

Kjøtt og egg

Opplysningskontoret for egg og kjøtt – MatPrat og Animalia har etablert et tverrfaglig prosjekt som skal følge NNR (Nordic Nutrition Recommendations) 2022 med utgangspunkt i kjøtt og egg sin plass i kostholdet. Det er allerede spilt inn både temaer for systematisk vitenskapelig gjennomgang og såkalte offentlige kommentarer knyttet til ulike faglige problemstillinger.

Konferanse i juni

Den nordiske ernæringskonferansen i Helsinki i juni 2020 er en viktig faglig møtearena for alle som har interesser i dette arbeidet. På agendaen er blant annet alternative proteiner, FNs bærekraftsmål knyttet til kosthold samt en egen sesjon om status for arbeidet med de nordiske næringsstoffanbefalingene. I tillegg til å delta på konferansen, arbeider MatPrat og Animalia med et såkalt «side-event» med arbeidstittel Nordiske ressurser som grunnlag for sunt og bærekraftig kosthold.

Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon: recommendations-2022

Siste saker