– Dyrevelferd viktig både for bønder og forbrukere

– Dyrevelferd viktig både for bønder og forbrukere – God dyrevelferd er svært viktig og jeg er langt på vei enig med dem som mener at måten vi håndterer dyra… Les mer

– Dyrevelferd viktig både for bønder og forbrukere

– God dyrevelferd er svært viktig og jeg er langt på vei enig med dem som mener at måten vi håndterer dyra våre på, sier noe om hva slags samfunn vi er.

Per A. Sleipnes

– Det er naturlig for oss mennesker å spise dyr, fastslår Geir Pollestad.

Det sier Geir Pollestad (Sp), leder av Stortingets næringskomite. Han har engasjert seg sterkt i debatten rundt dyrevelferd i kjølvannet av NRK-dokumentaren og den sterkt klanderverdige håndteringen av gris i enkelte grisebesetninger i Norge.

Grunnleggende forutsetninger

Samtidig er Pollestad nøye med å understreke at dyr ikke er mennesker og at de derfor ikke kan sammenlignes med oss.

– Det er med andre ord naturlig for oss mennesker å spise dyr, men la oss snakke om dyrevelferd. Det er et viktig tema som ikke kan feies under teppet. Jeg mener diskusjoner om dyrevelferd må bygge på noen helt grunnleggende forutsetninger og jeg har tidligere forsøkt å konkretisere ti av disse forutsetningene.

Mitt utgangspunkt er at dyrevelferd i hovedsak skal styres av myndighetskrav. Det vil si at kravene gjelder på alle gårder og for alle dyr. Det er dessuten naturlig at kravene til dyrevelferd blir endret over tid, mener Geir Pollestad.

Romantiske bilder

Han er urolig for at mange ikke lenger har et naturlig forhold til matproduksjon og husdyr.

– Manglende kunnskap og kjennskap kan gjøre det vanskelig å ta et fornuftige standpunkt. Derfor må landbrukets aktører være åpne om hvordan husdyra har det og hvorfor de har det slik.

Det er nemlig ikke lett å være forbruker i disse tider. På den ene siden får disse servert dyrevernsaktivistenes skremmebilder. På den andre siden får de reklameindustriens romantiske bilder. Og bare for å slå fast: bønder går ikke rundt på gårdstunet og vugger grisene sine. Derfor bør f.eks. Nortura slutte med å lage videoer som gir inntrykk av dette, sier Pollestad.

– Boikott er feil virkemiddel

– Enkelte har tatt til orde for boikott og kjøpestopp av svinekjøtt. Hva tenker du rundt det?

– Det gagner absolutt ingen. Problemet med en boikott er at den vil ramme alle de svinebøndene som driver i tråd med regelverket. Når etterspørselen faller, vil prisene falle. Det gjør at dyktige og hardtarbeidende bønder blir rammet økonomisk. Problemet i NRK-filmen er ikke regelverket, men at regelverket ikke blir fulgt. Da blir det prinsipielt feil å gjennomføre en boikott som rammer de som driver lovlig. Jeg er overrasket over at en avis som Aftenposten av prinsipielle grunner ikke tar klart avstand fra boikott som virkemiddel. Det er i realiteten en kollektiv avstraffelse av tusenvis av bønder som driver bra, understreker Sp-politikeren fra Rogaland.

Strenge krav

Pollestad mener det viktigste vi kan gjøre for dyrene og bøndene er å fortsette å kjøpe kjøtt og kjøttprodukter.

– Om noen ønsker å kjøpe dyrere kjøtt som er produsert med strengere krav til dyrevelferd, så står alle og enhver fritt til det. Regelverket for hold av griser er blitt gradvis skjerpet. Norge har i dag strengere krav for svineproduksjon enn våre naboland og ikke minst strengere krav enn det som gjelder i EU, avslutter Geir Pollestad.

Siste saker