Ekspertråd for mer storfekjøtt overlevert Vedum

Landbruks- og matministeren igangsatte i høst en ekspertgruppe som skulle komme opp med anbefalinger om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Ekspertgruppen er nå ferdig med arbeidet og overleverte torsdag 14. februar sine anbefalinger til statsråden.

- Vi er veldig fornøyd med at landbruksministeren tok initiativet til rapporten. Vi er avhengige av å få til mye mer storfekjøttproduksjon i Norge, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF. Vi er også veldig fornøyd med at landbruksministeren slapp til representanter fra den private kjøttbransjen. KLF er veldig glade for å kunne bidra i dette arbeidet.

Gruppens mandat har vært å gi statsråden råd om hvordan produksjonen av storfekjøtt kan økes. Ekspertgruppa har primært vurdert produksjonsfaglige og markedsmessige forhold i verdikjeden for storfekjøtt.

Juul-Hansen har stor tro på forslagene som ligger i ekspertgruppens anbefaling, spesielt tiltakene som stimulerer til kalveproduksjon, fremfor det å kunne gi tilskudd til hold av ku.

- Sett i fra KLF sitt ståsted kommer vi ikke utenom behovet for tilførsel av mer penger over budsjettet for å få til tilstrekkelig norsk storfeproduksjon. Vi anbefaler og tror på en opptrapping i årets jordbruksoppgjør, sier Juul-Hansen.

KLF ønsker å være en pådriver for å finne løsninger som kan øke bøndenes inntekter og storfekjøttproduksjon, uten å redusere matindustriens konkurransekraft, avslutter han.

Siste saker