– En berikelse å få delta i fellesskapet

– En berikelse å få delta i fellesskapet Lena på Toten – For Toten Eggpakkeri som bedrift tror jeg det har vært en berikelse at jeg har engasjert meg aktivt også… Les mer

– En berikelse å få delta i fellesskapet

Lena på Toten – For Toten Eggpakkeri som bedrift tror jeg det har vært en berikelse at jeg har engasjert meg aktivt også utenfor bedriften. Det har gitt langt mer tilbake enn hva det har kostet.

Per A. Sleipnes

Å jobbe i felleskap skaper både entusiasme og energi, sier Ernst Ole Ruch.

Det slår egg-gründer Ernst Ole Ruch (68) fast når han nå har overlatt det daglige ansvaret til sin etterfølger og selv velger å trappe ned i bedriften han etablerte for nøyaktig 17 år siden sammen med tre andre eggprodusenter på Toten. Hans mantra har hele tiden vært å engasjere seg for fellesskapet og på den måten også bidra til å løfte egen organisasjon.

Nettverksbygging viktig

– Det er uhorvelig mye positivt der ute. Utfordringen blir å ta tak i det og bearbeide det til nytte for alle. I mitt møte med mennesker og fagfolk i andre organisasjoner de siste årene, har jeg lært at åpenhet er avgjørende for egen framgang. Nettverksbygging er i så måte et viktig stikkord. Det handler i ytterste konsekvens mye om å gi og ta. Jeg tenker at jeg har noe andre kan ha glede av og det må jeg «bytte» med alt det verdifulle som finnes utenfor min egen sfære, understreker Ernst Ole Ruch som de siste fire årene har sittet i KLF-styret. Han har dessuten vært aktiv i Debio, organisasjonen for økologisk produksjon, i seks år. I tillegg har han i ti år sittet i rådet for frivillig førtidsslakting.

60 millioner kroner

I dag har eggpakkeriet som han etablerte på starten av 2000-tallet, en omsetning på 60 millioner kroner og antallet produsenter er nå snart oppe i 14. Av disse er fem økologiske eggprodusenter, men den sjette er nå på vei inn i disse dager. Bedriften har opplevd vekst hele tiden siden etableringen for 17 år siden, uten at det har oppstått «voksesmerter»

Lærer mye

– Det er noe av lærdommen jeg har tatt med meg inn i egen bedrift. Ved å kommuniserer med andre rundt meg, som for så vidt kan drive med andre ting enn hva jeg driver med, får jeg utvidet min egen horisont. Med andre ord: jeg tar lærdom. Dermed kan jeg justere farten i takt med det markedet til enhver tid etterspør. Jeg kan trygt fastslå at Toten Eggpakkeri neppe ville vært der vi er i dag, uten bedriftens «politikk» på å være aktive utad, fastslår egggründeren fra Toten.

Entusiasme viktig

– Hva vil du si til andre aktører i f.eks. KLF-systemet som vurderer å engasjere seg i styrearbeid eller i andre organisasjonsfora?

– Ta utfordringen og bli med. Jeg kan nesten garantere at det vil bli vellykket. Det å jobbe i fellesskap med prosjekter eller andre oppgaver som gagner hele gruppen av medlemsbedrifter, skaper både entusiasme og energi.

– Trekker du deg helt tilbake fra alt nå, eller vil du foreta en gradvis «tilbaketrekking»?

– Jeg har allerede startet nedtrappingen, men jeg kommer helt sikkert til å være engasjert i det som foregår på eggpakkeriet. Men jeg overlater helt og fullt til andre å ta veivalg og stake opp den framtidige kursen. Jeg skal ikke være en som klamrer meg til masta, avslutter egg-gründer Ernst Ole Ruch.

Startet på gård

Toten Eggpakkeri AS ble startet i 2002 etter initiativ fra fire produsenter som ville bygge en ny merkevare. De begynte i det små på en av gårdene. Så flyttet de inn i leide lokaler og kjøpte en pakkemaskin. De økologiske eggene krevde flere baner og ny maskin ble innkjøpt. Så ble kjølerommene for små. Da var det bare å se seg om etter nye muligheter. Da var eget bygg løsningen. Nå er Toten Eggpakkeri, med sine 14 ansatte, en aktør å regne med i den norske verdikjeden for landbruksprodukter.

Siste saker