Endring av “hygienisk råvarekvalitet”

Bransjeretningslinjene for hygienisk råvarekvalitet er svært omfattende. Det er nå foreslått at den også skal gjelde gris. Før noe endres, ber KLF medlemmene sine om tilbakemelding på dette innen høringsfristen som er 29. februar.

Denne retningslinjen går som kjent ut på at virksomhetene selv legger begrensninger på bruk av kjøtt som er godkjent av Mattilsynet. I dag omfatter den slakt fra storfe og småfe. Skitne slakt og slakt som blir tilsølt under slakteprosessen går inn i en egen varestrøm (kalt CCP-slakt) og kan ikke brukes til spekemat/ spekepølse eller deig- og farseprodukter.

Dagens retningslinje er fra 2007 og er ikke anerkjent av Mattilsynet, som hadde en del kommentarer da den opprinnelig ble sendt til dem. Bransjen har derfor bestemt seg for å revidere før den på nytt går til Mattilsynet.

Det er mange mindre endringer, men noen av de nye forslagene til endring er såpass omfattende at KLF ønsker medlemmenes innspill før retningslinjen vedtas i bransjestyret og sendes inn til Mattilsynet på nytt.

De viktigste endringene:

  • Utvidelse til også å gjelde gris. Skitne slaktedyr hos gris ikke er noe problem, men forslaget er at gris tilsølt på slaktelinja som skal inn i en egen varestrøm ikke skal kunne brukes til kvernet kjøtt og spekemat/-pølser.
  • Den nye retningslinjen omhandler håndtering av importert slakt og hva som skal til for å bruke slaktet i spekepølse og kvernet kjøtt.
  • Lår fra CCP-slakt kan brukes til fenalår så lenge låret ikke utbeines eller injiseres under saltingen.
  • Bakteriologiske analyser skal ikke lenger sendes inn til Mikrotrend. Det er fortsatt krav til analyser av partier, og det er beskrevet hvordan dette skal gjøres.
  • Mulighet for at Bransjestyret kan godkjenne at slaktene ikke skal være CCP-slakt om man har annen teknologi som fjerner eller reduserer risiko på slaktet. 

KLF ønsker at medlemmene ser gjennom og kommer med innspill, særlig på om det er greit at også gris blir en del av retningslinjen. 

Siste saker