Et langsiktig klimaarbeid!

Et langsiktig klimaarbeid! Bjørn-Ole Juul-Hanse, adm. direktør i KLF Klimasmart Landbruk lanserer Klimakalkulatoren 15. oktober og landbruks- og matministeren vil være på plass. Verktøyet «Klimakalkulatoren» kommer til å bli sentralt… Les mer

Et langsiktig klimaarbeid!

Bjørn-Ole Juul-Hanse, adm. direktør i KLF

Klimasmart Landbruk lanserer Klimakalkulatoren 15. oktober og landbruks- og matministeren vil være på plass. Verktøyet «Klimakalkulatoren» kommer til å bli sentralt når landbruket skal kutte sitt klimautslipp med fem millioner tonn de neste ti årene for å nå 2030-klimamålene. På førsteplass i Landbrukets klimaplan står det: «Alle gårdsbruk tar i bruk klimakalkulatoren og får tilbud om klimarådgiving innen utgangen av 2025.»

En vesentlig del av utslippet fra landbruket kommer fra husdyrhold; spesielt fra drøvtyggerne, men også gris og fjørfe bidrar. Forventningene er klare på at alle produksjoner bidrar for å oppnå de nødvendige reduksjonene. Dersom landbruket gjennom frivillige tiltak ikke får ned utslippene, kan det komme offentlige tiltak. Tiltakene skissert i Klimakur 2030, handler mye om å kutte norsk produksjon.

– Som bransjeorganisasjon for slakterier, eggpakkerier og en foredlingsindustri, som først og fremst ønsker norske råvarer, er kutt i norsk produksjon ikke vår politikk.

Som bransjeorganisasjon for slakterier, eggpakkerier og en foredlingsindustri som først og fremst ønsker norske råvarer, er kutt i norsk produksjon ikke vår politikk. Snarere har vi ambisjoner om fortsatt vekst i norsk husdyrproduksjon og vi vil gjøre det vi kan for å bidra til at klimautslippene fra landbruket skjer gjennom reduksjon pr. produsert enhet.

For å lykkes med dette er vi avhengige av å få til et godt samspill mellom dere som bønder og våre medlemsbedrifter som varemottakere. I september skal vi sammen med Klimasmart Landbruk og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) avholde et kurs for å utdanne klimaveiledere hos våre medlemsbedrifter. Vi forventer at flere av deltakerne vil være bedriftenes rådgivere som ellers også har kontakt med dere som leverandører. De som tar dette kurset, vil være i stand til å gi dere enkel veiledning i bruk av kalkulatoren samt tolke resultatene. Så neste gang du har kontakt med slakteriet eller eggpakkeriet, kan det hende at det passe med en klimaprat også.

Kalkulatoren vil fra 15. oktober fungere for melk, korn og gris for de bøndene hvor det foreligger datagrunnlag. Som bonde bør du derfor sørge for å gi de samtykkene i Dataflyt du kan slik at det blir enklest mulig å få riktigst mulig data inn i kalkulatoren. Verpehøns-, fjørfekjøtt- og ammekuproduksjon vil inngå i kalkulatoren 1. halvår 2021 – forhåpentligvis også sau mot slutten av året. Vi mener likevel at rådgivere fra produksjonene som seinere kommer i kalkulatoren vi ha stor nytte av å gjennomføre kurset.

Du som bonde kan teste ut kalkulatoren på Klimasmart Landbruks hjemmeside: https://klimasmartlandbruk.no

Det arbeides også med å lage en bransjestandard for klimaberegning på gårdsnivå. Deltakerne på Landbrukets klimamøte 4. mars 2020 ga bred tilslutning til dette. En arbeidsgruppe der KLF deltar skal i høst vurdere fordeler og ulemper med å innføre klimaberegning som en bransjestandard. Med en eventuell bransjestander kommer også muligheten til at klimaberegning kan bli et KSL-krav i framtiden.

«Gå utenom» sa Bøygen i Peer Gynt. I klimaspørsmålet er det ingen veg utenom så la oss i felleskap brette opp arma, hoppe i det og sørge for at norsk husdyrproduksjon tåler det som måtte komme av fremtidige klimadiskusjoner!

Siste saker