Andre ansatte er redde for å bli smittet av sesongarbeidere. Hva gjør jeg?

B Andre ansatte er redde for å bli smittet av sesongarbeidere. Hva gjør jeg? Svar 14.mai 2020: Når det er flere ansatte enn vanlig til stede, er det ekstra viktig… Les mer

Svar 14.mai 2020: Når det er flere ansatte enn vanlig til stede, er det ekstra viktig med gode smitteverntiltak gjennom hele arbeidsdagen. Lag en plan for hvordan ansatte skal sluses inn på jobb og fortsatt kunne holde god avstand. Det er spesielt viktig med god avstand mellom ansatte som er unntatt karanteneplikten og øvrige ansatte. Vær sikker på at man kan ta pauser og spisepauser på en forsvarlig måte med god avstand og god hygiene. Det kan også være nødvendig med økt bruk av plexiglass og visir hvis ansatte må stå tettere enn vanlig. 

Siste saker