Effektivt smittevern og dugnad ‘reddet’ Grilstad

Effektivt smittevern og dugnad ‘reddet’ Grilstad Effektive smitteverntiltak og god lagånd ble redningen for Grilstad da det brøt ut koronasmitte i fabrikken på Ranheim i oktober. Per A. Sleipnes Dugnaden… Les mer

Effektivt smittevern og dugnad ‘reddet’ Grilstad

Effektive smitteverntiltak og god lagånd ble redningen for Grilstad da det brøt ut koronasmitte i fabrikken på Ranheim i oktober.

Per A. Sleipnes

Dugnaden i fabrikken ble en lærerik prosess for Jan Tore Flak (fabrikksjef), Espen Stav Hansen (PU-direktør), Monica Eik-Nes (direktør forretningsutvikling) og Thomas Mjølhus (business controller). I november ble de plassert i helvareavdelingen for å bidra med vakuumering av hel spekepølse.

Foto: Grilstad AS

Både konsernledelse og administrasjon ble satt i arbeid for å opprettholde produksjonen.

– Hadde det ikke vært for de gode smitteverntiltakene, og at hele organisasjonen stilte opp, ville hele fabrikken blitt stengt og alle ansatte satt i karantene, sier driftsdirektør Morten Letnes. I oktober ble mer enn 30 medarbeidere på Grilstads produksjonsanlegg i Trondheim satt i ti dagers karantene etter at det ble påvist koronasmitte hos fire medarbeidere.

I samråd med smittevernkontoret og kommuneoverlegen ble det besluttet at Grilstad kunne opprettholde produksjonen. Den største utfordringen var tilgang på arbeidskraft, på grunn av det store antallet medarbeidere i karantene. Løsningen ble en god gammeldags dugnad, der administrasjon og konsernledelse måtte trå til. 20 personer fra administrasjonen bidro til å holde hjulene i gang og sikre de store verdiene som ligger i en spekematproduksjon. Nå er de fleste ansatte tilbake i jobb og produksjonen hos Grilstad går som normalt igjen.

– Alle i Grilstad var innstilt på at vi skulle få det til. Det var artig å se hvordan både ansatte og ledere bidro til å holde produksjonen i gang disse kritiske dagene. Vi må også berømme smittevernkontoret for rask smittesporing, godt samarbeid og gode faglige råd underveis i prosessen, forteller Letnes.

Grilstad har gjennom hele pandemien oppdatert smitteverntiltak og beredskap i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Letnes mener situasjonen kunne blitt en helt annen om dette ikke hadde vært på plass.

– Hadde vi ikke vært så godt forberedt, måtte vi ha stengt fabrikken på dagen, forteller Letnes.

Som næringsmiddelbedrift har Grilstad svært strenge hygieneregler og smitteverntiltak. Produksjonen er delt inn i kohorter med separate garderober og pauserom. Det er installert pleksiglass i produksjonslokalene, og det er innført rullerende pauser for å kunne overholde god avstand på pauserom.

– Det er nærliggende å tro at disse tiltakene var en effektiv brannmur for videre smittespredning blant de ansatte. I tillegg hadde vi allerede etablert en beredskapsgruppe, noe som gjorde oss i stand til å respondere raskt på situasjonen, avslutter Morten Letnes.

Siste saker